Upravni sud: MUP nezakonito zabranio ulazak Vladimiru Božoviću u Crnu Goru

0

Presudom Upravnog suda Crne Gore usvojena je tužba ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića i poništeno rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 10.11.2022. godine.

– Tim rješenjem odbijena je, kao neosnovana, žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije -Sektor granične policije – Regionalni centar granične policije „Sjever“ – Stanica granične policije I Rožaje kojim je tužiocu, državljaninu Republike Srbije, zabranjen ulazak u Crnu Goru, jer je uvidom u evidencije koje vodi Uprava policije utvrđeno da postoje smetnje za ulazak u Crnu Goru iz razloga nacionalne bezbjednosti“,piše u odluci Upravnog suda.

Dodaje se da je Upravni sud je utvrdio da u rješenjima upravnih organa nije pojašnjeno zbog kojih razloga Božović predstavlja smetnju po unutrašnju bezbjednost, odnosno što je razlog da mu se zabrani ulazak na teritoriju Crne Gore.

– Ovo iz razloga što se u rješenjima upravnih organa navodi da je uvidom u evidencije koje vodi Uprava policije utvrđeno da postoji smetnja iz razloga nacionalne bezbjednosti za ulazak tužioca u Crnu Goru, te da je Uprava policije o tome obavještena aktom Agencije za nacionalnu bezbjednost koji je označen stepenom tajnosti „tajno“, zbog čega podaci iz istog ne mogu biti prezentovani u rješenju o zabrani ulaska u Crnu Goru. Sud zaključuje da nije sporno to što Agencija za nacionalnu bezbjednost, saglasno zakonskim ovlašćenjima, utvrđuje postojanje razloga, koji sa aspekta nacionalne bezbjednosti, predstavljaju smetnju za ulazak u Crnu Goru i što nije dužna da te razloge obrazloži – navodi se u presudi Upravnog suda.

Međutim, kako dodaju, pojam prava na pravično suđenje, u smislu odredbe člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, podrazumijeva, između ostalog, i pravilo o „jednakosti oružja”, kao i pravo na obrazloženu odluku i pouzdane dokaze.

– Upravni sud zaključuje da se zakonitost rješenja može ispitati jedino ukoliko su poznati razlozi zbog kojih tužilac, eventualno, predstavlja smetnju po nacionalnu bezbjednost, i ako o tome postoje odgovarajući dokazi, koji, ukoliko su takve prirode da bi se njihovim objelodanjivanjem, iz određenih razloga, ugrozila nacionalna bezbjednost države, ne moraju biti objelodanjeni i navedeni u rješenju, ali, nesporno, moraju postojati i uz spise predmeta, kao podaci sa oznakom tajnosti, biti dostavljeni na uvid Sudu, o čemu se u knkretnom ne radi, zbog čega je Upravni sud tužbu usvojio i osporeno rješenje poništio – zaključuje se u presudi Upravnog suda.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.