Unutrašnja kontrola SDT-u dostavila jedan predmet

0

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom 2020. godine izvršili 44 provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika, pišu Dnevne novine.

Nakon sprovedenih postupaka provjera, u 11 slučajeva izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje propusta, nepravilnosti ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika.

Na osnovu izvršenih provjera u ovim slučajevima, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je preduzelo odgovarajuće mjere, tako je u pet slučajeva, direktoru Uprave policije na dalji postupak, dostavilo izvještaje o izvršenim kontrolama, u cilju pokretanja disciplinskih postupaka protiv sedam policijskih službenika, za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem počinili teže povrede službene dužnosti.

“I to za jednog policijskog službenika zbog teže povrede službene dužnosti, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanjeslužbenih zadataka, četiri policijska službenika zbog zloupotrebe položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi, jedan policijski službenik zbog neizvršavanja ili nesavjesno ili neblagovremeno ili nemarno vršenje službenih obaveza u sticaju sa težom povredom službene, odnosno prikrivanje teže povrede službene dužnosti od strane neposrednog rukovodioca i j ednog policajaca zbog davanja netačnih podataka koji su od uticaja za donošenje odluke”, saopšteno je u izvještaju Unutrašnje kontrole.

Kako se navodi u tri od ovih slučajeva, Izvještaji o izvršenim kontrolama, sa spisima predmeta, dostavljeni su na dalji postupak nadležnim državnim tužilaštvima, zbog postojanja osnova sumnje da su se u radnjama i postupanju 10 policijskih službenika stekla obilježja krivičnih djela.

“Sedam policijskih službenika tereti se zbog krivičnog djela zlostavljanje iz čl.166a st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz čl.152 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore. Tri policijska službenika sumnjaju se da su počinili krivično djelo zlostavljanje iz čl.166a, st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore. U jednom slučaju, Izvještaj o izvršenoj kontroli dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštava, zbog postojanja osnova sumnje da su se u radnjama i postupanju 19 policijskih službenika stekla obilježja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore”, ističe se u izvještaju.

U jednom slučaju, na osnovu konsultacija sa specijalnim tužiocem, Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, proslijeđen je na dalji postupak Specijalnom državnom tužilaštvu.

U tri slučaja, Izvještaji o izvršenim kontrolama sa spisima predmeta, dostavljeni su Etičkom odboru na ocjenu etičnosti postupanja policijskih službenika, jer je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupku unutrašnje kontrole utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je postupanje policijskih službenika bilo u suprotnosti sa Kodeksom policijske etike, dok je u jednom slučaju, konstatovano da su od strane nadležnih policijskih službenika i neposrednog rukovodioca već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja prekršajne i disciplinske odgovornosti policijskog službenika zbog načina postupanja van službene dužnosti.

U preostala 33 slučaja, u postupcima kontrole nijesu utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi ukazivale na postojanje elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika.

Međutim, i pored toga što u predmetnim slučajevima nijesu utvrđeni dokazi o postojanju elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, u devet slučajeva u kojima se radilo o navodima o nezakonitom postupanju policijskih službenika ili navodima o nezakonitoj upotrebi sile na štetu građana, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskih službenika koji su preduzimali službene mjere i radnje.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.