U ponedjeljak pojedina naselja u crnogorskim gradovima ostaju bez struje zbog radova na mreži

0

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 26. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

-u terminu 8:00 do 15:00 sati: dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a, dio Ulica Steva Boljevića, Red Commerce, Zetagradnjina zgrada preko puta Palade, dio Farmaka, Farmaci oko Škole, dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića, dio Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

 

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

 

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Brezna Selo

 

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaljutnica, Pilatovci

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vilusi

 

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

 

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

 

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ratiševina

 

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Luge, dio sela Buče

 

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

 

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Konjuhe, selo Sjenožeta

 

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Hoti

 

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:  Paučina, Razdolje-Opština Rožaje(34 potrošača)

 

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

 

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Durutovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

 

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Bliškovo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Ribarevine, Pavino polje, nedakusi, Žurena

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gorice

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

UTORAK 27.SEPTEMBAR

 

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Botun i Dajbabe, Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, dio Brskuta

 

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

 

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

 

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko

 

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ozrinići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Broćanac, Ustupnica, Petrovići, Vodovod Petrovići, Mrkajići, Selina, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Podvrš, Vraćenovići, Koravlica, GP Vraćenovići, Jabukovac, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Petrovići, Vraćenovići, Vilusi

 

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

 

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

 

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Marići

 

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kavač

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj- Šarena Gomila

 

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Pržišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Osredine

 

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

 

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Ravna Rijeka, Voljavac, Nedakusi, Sutivan, Gornji grad – ul. Strunja Bulatovića

 

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Javorova

 

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

 

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Bedluci i dio sela Dosuđe

 

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bukovica(zaseok Kačari), Razdolje

 

Šavnik

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU “Obrazovni centar“ Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac

-u terminu od 10:30 do 15:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode Diva, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.