U Crnoj Gori od početka godine 122 osobe promijenile ime

0

Da bi Bratislav, državljanin Crne Gore, postao Balša potrebno mu je samo 20 eura i 30 dana. Kako su za CdM kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. januara do 8. maja ove godine MUP-u su zahtjev za promjenu ličnog imena podnijele 122 osobe, najviše njih u Podgorici.

U tom resoru objašnjavaju da je uz zahtjev za promjenu imena dovoljno priložiti identifikacioni dokument i dokaz o uplati administrativne takse.

“Jednom određeno lično ime može se promijeniti. Lično ime ili samo prezime ili samo ime može se promijeniti nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje, razvod ili poništenje braka) ili po zahtjevu crnogorskog državljanina”, navode u MUP-u.

Zahtjev za promjenu ličnog imena državljanin Crne Gore podnosi Područnoj jedinici ili Filijali za građanska stanja i lične isprave MUP-a, u mjestu prebivališta, a odluka o zahtjevu donosi se u roku od 30 dana nakon njegovog podnošenja.

“Prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu ličnog imena, prilaže se dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 20 eura”, ističu u Ministarstvu.

Ime se može mijenjati više puta

U svakom konkretnom slučaju, nakon sprovedenog postupka, Ministarstvo donosi odluku da li prihvata zahtjev za promjenu imena.

“Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu, podnosilac zahtjeva koji nije zadovoljan rješenjem, može izjaviti žalbu Ministarstvu unutašnjih poslova”, naglašavaju u tom resoru, ukazujući da ne postoji zakonsko ograničenje u pogledu toga koliko puta neko može da promijeni lično ime.

Kako dodaju, podnosilac zahtjeva slobodan je u izboru ličnog imena i ukoliko odluči da ga promijeni – ne mora da navodi razlog zbog kog to čini. No, nekih ograničenja ima i ne može baš svako u svakom trenutku dobiti novo ime.

“Pravo na slobodan izbor ličnog imena ne smije se ograničiti, osim ako je to potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih lica. Promjena ličnog imena ili samo prezimena ili samo imena neće se dozvoliti licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, do izvršenja kazne ili dok traju pravne posljedice osude. Ministarstvo je dužno da u postupku odlučivanja po zahtjevu za promjenu ličnog imena, po službenoj dužnosti pribavi podatke iz kaznene evidencije i podatke o sudskom postupku”, ukazuju u MUP-u.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.