U budžet leglo 1,3 miliona eura od okrivljenih za utaju poreza

0

U periodu od 1. januara do 30. juna tekuće godine u državnu kasu uplaćeno je 1,3 miliona eura, koji iznos je prethodno trajno oduzet u postupku pred sudom od lica koja su se teretila za stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa krivičnim djelom utaja poreza i doprinosa.

“U postupku pred sudom zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i utaja poreza i doprinosa, trajno je oduzet i uplaćen u budžet iznos od 1.301.803 eura”, navodi se u polugodišnjem izvještaju Specijalnog državnog tužilaštva.

Nakon završene istrage u prvoj polovini godine protiv četiri lica podignuta je optužnica zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa i stvaranje kriminalne organizacije.

U izvještajnom periodu pet lica okrivljenih za pomenuta krivična djela je tražilo nagodbu sa Specijalnim tužilaštvom.

“Pet lica sklopilo je sporazume o priznanju krivice sa specijalnim tužiocima zbog izvršenja krivičnih djela utaja poreza i doprinosa iz člana 264 Krivičnog zakonika Crne Gore i stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a. Svih pet sporazuma sud je usvojio. Izrečena je uslovna osuda i novčana kazna kao sporedna u visini od 117.000 eura, dok je 5.000 eura uplaćeno Nacionalnom koordinacionom timu za borbu protiv zaraznih bolesti. Na ime imovinske koristi uplaćeno je 655.958 eura. Uplaćeni su i troškovi krivičnog postupka koji su iznosili 7.500 eura”, stoji u izvještaju.

Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice i usvojen odlukom suda.

“U ovom slučaju izrečena je uslovna osuda i novčana kazna kao sporedna u visini od 20.000 eura. Na ime imovinske koristi uplaćen je iznos od 76.274 eura, a na ime troškova krivičnog postupka 1.500 eura” navodi se u izvještaju.

Tokom 2019. godine zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je pet sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda uslovna osuda, te izrečena novčana kazna u iznosu od 78.000 eura, kao i troškovi krivičnog postupka u iznosu od 5.450 eura.

Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u prošloj godini zaključena su dva sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda uslovna osuda. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od 7.000 eura, kao i troškovi krivičnog postupka u iznosu od 1.750 eura u korist Budžeta Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.