Srbija od danas ima kaznu doživotnog zatvora !

Srbija od danas ima kaznu doživotnog zatvora !

Na pravnu snagu u Srbiji od danas stupaju izmjene Krivičnog zakonika kojima je, između ostalih rješenja, uvedena i doživotna kazna zatvora, tako da za nju, kod najtežih krivičnih dela, nije predviđena mogućnost uslovnog otpusta.

Uvođenju kazne doživotnog zatvora prethodila je peticija s oko 160.000 potpisa, pokrenuta posle ubistva djevojčice Tijane Jurić, pa je ova izmjena u javnosti poznata i kao Tijanin zakon.

Doživotni zatvor zamjenjuje kaznu od trideset do četrdeset godina zatvora kod svih krivičnih djela kod kojih je do sad bila propisana, ali je nije moguće izreći osobama koje u trenutku kada su počinile krivično djelo nisu napunile 21 godinu.

Za osuđene na doživotni zatvor moguć je uslovni otpust posle izdržanih 27 godina, ali nije predviđen za najteža krivična djela kao što su ubistvo djeteta, trudnice, silovanje djeteta.

Krivična djela za koja je moguće izreći doživotni zatvor ne zastarijevaju, što je do sad važilo za ratne zločine i druga krivična djela u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima. Zbog kazne doživotnog zatvora bez mogućeg uslovnog otpusta, Fond za humanitarno pravo podnio je inicijativu Ustavnom sudu da ispita ustavnost takve zakonske odredbe.

Prije usvajanja ove odredbe, više univerzitetskih profesora, advokata i nevladinih organizacija potpisali su, u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, peticiju, tvrdeći da je to protivno Ustavu i međunarodnim konvencijama.

U Krivičnom zakoniku uvedeno je i niz drugih izmjena. Na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova predviđeno je i strože kažnjavanje za ponovno izvršenje nekog krivičnog djela, dok je na inicijativu Ministarstva zdravlja dopunjeno kažnjavanje za dilovanje droge.

Predviđeno je i krivično djelo pripremanje ubistva, da bi se, kako je objašnjeno, omogućilo efikasnije kažnjavanje kriminalaca, a dio stručne javnosti ocijenio je da treba biti oprezan kod primjene te odredbe.

Takođe, predvidjeno je i novo krivično djelo – napad na advokata.

Izmjene Krivičnog zakonika će se odnositi na krivična djela počinjena posle 1. decembra, jer zakoni ne važe retroaktivno.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *