Premijer Duško Marković, indirektno, najavio političku kampanju: Da napravimo Savez za Crnu Goru i pobijedimo sve izazove!

2

Ekonomski tim, koji je formirao premijer Duško Marković, predložio je paket mjera radi pružanja podrške privredi, zaposlenima i socijalno ugroženim građanima i o tome će biti započet dijalog sa socijalnim partnerima, predstavnicima poslaničkih klubova i ekonomskim ekspertima.

Marković je saopštio da je od ekspertskog tima zatražio da pripremi predlog ekonomskih mjera koje će biti prilagođene ovom trenutku i usmjerene onima kojima su najpotrebnije.
Kako je kazao, tim osmislio paket mjera za ugrožene građane.

“Već sjutra će biti započet dijalog sa socijalnim partnerima, predstavnicima poslaničkim klubova i jednim brojem ekonomskih eksperata. Želim da napravimo savez za crnu Goru. Jedino složno i zajedno možemo pobijediti izazove”, proučio je Marković.

Država će u ovim okolnostima, kako je kazao premijer, izmirivati sve obaveze prema građanima i privredi.

Nove mjere podrazumijevaju:

• Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

• Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

• Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom ODSUSTVU za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

• Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

• Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate.

Ove mjere, kako je kazao Marković, uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

• Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

• Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

• Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;.

Paralelno, kako je kazao Marković, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

“Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najviše 45 dana, a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije”, kazao je premijer u obraćanju.

Ovaj paket mjera uključuje i podršku za sektor poljoprivrede i ribarstva, o kojima su, kaže Markvoić, vodili računa i prilikom donošenja preporuka za suzbijanje epidemije, sa ciljem omogućavanja poljoprivrednih radova u realno mogućim rokovima.

“Od sektora poljoprivrede očekujemo snažan doprinos oživljavanju ekonomskih aktivnosti, i zbog toga je Vladino opredjeljenje da se pored više nego izdašnog Agrobudžeta, poljoprivreda dodatno podrži kroz: jednokratnu pomoć privrednim ribarima, plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede, jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada, podršku kupovini domaćih proizvoda, podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana, povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava i plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu, avansnu uplatu 80% pojedinih premija”, kazao je Marković.

Dodatna podrška poljoprivredi, ocjenjuje premijer, označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore.

“Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 evra svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje”, dodao je premjer.

2 Comments
 1. Marko komentariše

  Šta sa nezaposlenim Crnogorcima alo pomoc odma koliko je sutra kakvih 45 dana .imam dvoje djece neradim dvije alimentacije po 100 e i rezije zadnjih dva mjeseca kako da prezivim .odgovorite mi meilom sutra .tj danas.hitno! Hitno

  1
  1
 2. Marko komentariše

  Dusko je Reko indirektno ja pitam direktno njega i predsjednika kako da preteknemo trazim pomoc od 1000 eura odma sutra .da vidim ove sto odgovaraju mjesto odgovornih .

  1
  1
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.