Prava Crna Gora: Sve veći broj građana ne može da plati previsoke račune za struju

0

Građani Crne Gore su u sve težoj ekonomskoj situaciji zbog posledica ekonomske krize, koju su izazvale mjere uvedene radi sprječavanja pandemije korona virusa, smatra Ivica Vukčević iz Prave Crne Gore.

“Nezaposlenih građana je sve više. Poslodavci su dali otkaze velikom broju ljudi, koji su radili na određeno vrijeme. Ljudi koji su ostali da rade primaju smanjene zarade. Na primjer, uprava preduzeća ˶Plantaže˝ je odlučila da smanji zarade zaposlenima za oko 30%.

Vlada Crne Gore je obećala subvencije preduzećima za april i maj u iznosu od 100% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za zatvorene djelatnosti. Subvencije za ugrožene djelatnosti su obećane u iznosu od 50% minimalne zarade i 50% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu, koji su evidentirani u februaru 2020. godine.

To je neophodno, ali nije dovoljno jer se pokriva samo dio troškovaovih preduzeća. Treba imati u vidu da mnoga mala i srednja preduzeća, koja su prethodnih mjesec dana bila zatvorena ili im je značajno smanjen obim aktivnosti, nemaju dovoljno gotovine da isplate sve svoje obaveze i tako normalno nastave poslovanje.

Situacija je alarmantna, jer sve više građana sada ne može pokriti svoje troškove, a naročito ne može plaćati previsoke račune za struju. Građani Crne Gore plaćaju najskuplju struju u regionu kada se uzme u obzir njihova kupovna moć. Treba imati u vidu činjenicu da je kupovna moć građana Crne Gore na nivou 48% prosjeka Evropske unije, a cijena struje je na nivou prosjeka Evropske unije.

Posledica ovakve situacije je da se broj građana koji redovno plaćaju račune za struju drastično smanjio. Prema saopštenjimaElektroprivrede Crne Gore, redovnih platiša za januar 2020. godine je bilo 202.050, dok je za februar taj broj iznosio 199.864, da bi za mart kad je nastupila kriza taj broj opao na 179.280.

Cijena struje za domaćinstva i male kupce zavisi od slobodno formirane cijene snabdjevača, tako da ima mogućnosti za njeno smanjenje. U cijenu struje su uračunati gubici na mreži i naknada za za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kao što su: male hidroelektrane, vjetroelektrane i slično. Neprihvatljivo je da građani u ovom kriznom periodu plaćaju gubitke na mreži i subvencije za obnovljive izvore energije.  

Posebno treba imati u vidu da je proizvodnja struje po kilovatsatu u malim hidroelektranama mnogo skuplja od proizvodnje u velikim hidroelektranama i termoelektrani Pljevlja. Milo Đukanović je u vrijeme svog prethodnog mandata, kada je bio predsjednik Vlade donio uredbu, po kojoj se sva struja koju proizvedu male hidroelektrane mora otkupiti po povlašćenoj cijeni, koja je dva do tri puta veća od cijene po kojoj se otkupljuje od ostalih proizvođača električne energije u Crnoj Gori.

Ta uredba je donesena, jer su vlasnici malih hidroelektrana članovi DPS-a, među kojima je i njegov sin Blažo Đukanović.Prema tome, DPS pljačka građane Crne Gore čak i u ovom kriznom periodu, između ostalog i preko računa za struju.

Povećanje broja građana koji nemaju sredstava da redovno plaćaju račune za struju pokazuje da Vlada nije mnogo pomogla građanima u prevaziliženju ekonomskih posledica korona krize, stoji u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.