Otvara se sumnja za zloupotrebe: ANB krije putne naloge za službena vozila!

Otvara se sumnja za zloupotrebe: ANB krije putne naloge za službena vozila!

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) proglasila je tajnim putne naloge o korišćenju službenih vozila i na taj način odbili su da javnosti daju na uvid u koje svrhe i za koje potrebe tajna policija koristi vozila.

“Članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG“, br. 03/20 i 38/20) propisano je da su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, dužni da na svojoj internet stranici objave sedmodnevno sve putne naloge za korišćenje službenih vozila, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i da ih dostave Agenciji za sprječavanje korupcije.

U skladu sa realizacijom nadležnosti iz Zakona o ANB i shodno odredbama Zakona o tajnosti podataka, putni nalozi za korišćenje službenih vozila u Agenciji za nacionalnu bezbjednost su rješenjem direktora Agencije označeni stepenom tajnosti, te stoga ne mogu biti javno objavljeni dokumenti, saopšteno je iz ANB-a.

Ostaje nejasno zbog čega su u tajnoj polici odlučili da korištenje svojih vozila na teritoriji države proglase tajnom, i da li ovo sada znači da zakon za njih te važi, pa su samim tim moguće i određene zloupotrebe.

Related posts

2 Comments

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *