Ombudsman utvrdio kršenje ljudskih prava: Policija uperila puške i u djecu

0

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da su službenici Centra bezbjednosti Podgorica i Posebne jedinice policije, njih 16, koristili nesrazmjernu silu, izazivali osjećaj straha, nemira i inferiornosti prilikom pretresa jednog domaćinstva u Zeti 30. januara ove godine, piše Dan.

Ombudsman zbog zaštite privatnosti u svom mišljenju nije iznosio imena žrtava.

Advokat oštećene porodice ukazao je u pritužbi da su policijski službenici pretres izvršili u ranim jutarnjim satima, da su uniformisana lica, uz viku i galamu, provalila ulazna vrata, u potrebom malja za razbijanje vrata, da nijesu pozvala i upoznala držaoca stana da treba da izvrše naredbu suda o pretresu stana na zakonit način i da su uniformisana lica upala u kuću sa uperenim puškama u članove porodice.

U prijavi je navedeno da domaćin kuće nije pružao bilo kakav otpor i da je po naredbi tih lica morao da legne na pod sa rukama vezanim lisicama na leđima, te da je u tom položaju bio oko 50 minuta, u donjem vešu u hodniku, pored otvorenih vrata, pri temperaturi ispod nule.

Istaknuto je da su uniformisana lica bila u teget uniformama, sa fantomkama na glavi, zaštitnicima za laktove i koljena i bez legitimacione oznake, te da su maloljetnom djetetu koje je pokušalo da snima akciju oduzeli pištolj i tom prilikom udario ga je jedan od maskiranih policajaca.

Naglašeno je da su policajci imal i uperene puške „na gotovs”, sa upaljenim laserskim nišanima prema ukućanima, te da je nejasno zašto je to rađeno kada niko od ukućana nije u kaznenoj evidenciji.

U pritužbi je navedeno da se zlostavljanje dovodi u vezu sa diskriminacijom po osnovu političkog opredjeljenja, nacionalne pripadnosti i vjere ili uvjerenja, ali se ombudsman u ovom mišljenju nije bavio tim jer je za to pokrenut postupak.

Uprava policije je dala izjašnjenje na događaj, ali u mišljenju ombudsmana je navedeno da ni jesu odgovorili na brojna pitanja s obzirom na to da su naveli da su postupali po rješenju ne davajući detaljna izjašnjenja na konkretne primjedbe.

“Opisano postupanje policijskih službenika prema podnosiocu pritužbe, članovima njegove porodice, način ulaska u prostorije njihovog doma, ukazuju na povredu člana 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima, i to na ponižavajuće postupanje. Ponižavajuće postupanje je ono koje kod žrtve stvara osjećaj straha, snažnog nemira i inferiornosti, koje je u stanju da ponizi”, navodi se u mišljenju.

Ističu da se Uprava policije nije izjasnila na navode podnosioca pritužbe o načinu ulaska službenika u kuću i navela razloge za učešće članova druge policijske formacije, osim one koja je naredbom zadužena.

U izjašnjenju, kako navode, nijesu osporili ni prigovor da nije bilo službenika ženskog pola niti da nijesu preduzete posebne mjere zaštite za maloljetno lice, za koje se realno moglo očekivati da bude zatečena u objektu u planirano vrijeme početka pretresa.

“Ovo navodi na zaključak da je vjerovatno da su službenici ušli u stan, uz viku i buku, upravo na način kako je to opisao podnosilac pritužbe. Veliki broj uključenih policijskih službenika u obavljanju zadatka (16), te činjenica da je određeni broj pripadao specijalnoj jedinici, da su radnji pristupili sa automatskim oružjem, upaljenim laserima, bez identifikacionih oznaka, ukazuje da je način realizacije akcije i postupanje policijskih službenika bio suprotnan načinu koji je određen zakonom”, navodi ombudsman u mišljenju.

Podsjeća da žrtve nijesu nikada bile u sukobu sa zakonom.

Priložena medicinska dokumentacija, kako kaže ombudsman, ukazuje, da su podnosilac pritužbe i članovi njegove porodice bili izloženi psihološkim stresu, koji je kod njih izazvao osećanje straha, uznemirenosti i bespomoćnosti, što se kvalifikuje kao ponižavajuće postupanje u smislu člana tri Evropske konvencije.

Traži snimanje akcija

Zbog situacije u januaru, ombudsman je Upravi policije, Centru bezbjednosti Podgorica dao preporuku da ispita cjelokupno postupanje policijskih službenika prilikom pretresa stambenog objekta podnosioca pritužbe, a posebno prema njegovom sinu i preduzme mjere i radnje u cilju identifikacije, procesuiranja i eventualnog kažnjavanja službenog lica.

Takođe, traži da u budućim aktivnostima, koje uključuju pretres prostorija, u kojem se nalaze pripadnici ranjivih kategorija, a posebno djeca, policijski službenici preduzmu sve mjere u cilju njihove, a posebno zaštite najboljeg interesa djeteta.

“U budućim aktivnostima, koje uključuju pretres, treba razmotriti mogućnost redovnog audio-vizuelnog snimanja”, navodi se u preporukama koje potpisuje zamjenik ombudsmana Zdenka Perović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.