Nove mjere: U nedelju u 11 časova počinje zabrana kretanja, do ponedeljka ujutro, dva lica ne smiju biti u šetnji!

3

Novom mjerom Nacionalnog koordinacionog tima zabranjuje se prisustvo i zadržavanje na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dijete mlađe od 12 godina života, dijete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama.

Kako je saopšteno nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) analizirajući epidemiološku situaciju u Crnoj Gori konstatovano je da je značajno povećanje broja građana na ulicama i javnom površinama juče i danas i da to predstavlja nedopustiv nivo kršenja naredbi i preporuka o potrebnoj fizičkoj distanci i ostanka u objektima stanovanja, zbog čega je data saglasnost da već večeras budu dopunjene i izmijenjene pojedine privremene mjere, kako bi nove odluke važile od sjutra.

Zabranjeno je i prisustvo i zadržavanje lica na plažama (riječnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima;

Zabranjeno je i napuštanje objekata stanovanja od nedjelje od 11 do ponedjeljka u 5 sati.

Novim mjerama naređuje se obavezna institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi koronavirus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju; lica koja su bila na bolničkom liječenju, oporavljena su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa; kao i za lica koja su doputovala iz inostranstva i prilikom smještanja u karantin rezultati testa na novi korona virus su im bili pozitivni.

“Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije”, pojašnjeno je iz NKT.

Sa sjednice NKT
Sa sjednice NKT(Foto: gov.me)

NKT je dalo saglasnost za novu Naredbu kojom se naređuje privrednim društvima, drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji obavljaju djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova i odgovorni su za izvođenje građevinskih radova na objektu, odnosno za izvođenje pojedinih radova:

– na vidnom mjestu na gradilištu obavezno istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom;

– svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok), obezbijede korišćenje lične zaštitne opreme – maski i rukavica;

– svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;

– obezbijede dopremanje hrane zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

– tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca;

– na većim gradilištima (sa 40 ili više zaposlenih) obavezno organizuju rad u više grupa od po 20 ili manje zaposlenih, čiji se sastav ne može mijenjati, uz obezbjeđivanje njihove fizičke distance na gradilištu i u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje fizičkog kontakta među tim grupama nakon napuštanja gradilišta. Ova obaveza odnosi se i na organizaciju kolektivnog smještaja zaposlenih, njihov prevoz, prostor za ishranu na gradilištu, vremensku distancu prilikom dolaska na gradilište, koja mora biti takva da se onemogući spajanje zaposlenih koji su podijeljeni po grupama;

– rad glavnog, odgovornog i drugih inženjera u zatvorenom radnom prostoru organizuju na način da se obezbijedi veća međusobna fizička distanca uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme – maski i rukavica

3 Comments
 1. Lange komentariše

  E jebo vam pas mater i sa mjerama

  9
  1
 2. Lange komentariše

  E poser.m vam se u mjere i u vas sve

  10
  1
 3. Miki komentariše

  Ja sa ženom smijem spavati u isti krevet,ali je nesmijem odvesti da nešto kupi.Donesu ovako bezvezne mjere pa se čude što ih ljudi krše.
  Imak nam grupa bezmozgovića ućeruje pamet.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.