Nebojša Medojević: Luka Đurović je ubijen, udes nije bio nesrećan slučaj!

0

Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević napisao je na svom tviter nalogu da i crnogorska ANB i srpska BIA da je Luka Đurović, vođa jednog barskog klana ubijen, a ne da je slučajno stradao u saobraćajnoj nesreći kod Kotora. Đurović, koji je važio za najbližeg saradnika Luke Bojovića, vođe “zemunskog klana”, poginuo je krajem septembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći pri izlasku iz tunela Vrmac, kod Kotora. Sa njim u vozilu je bila i Monika Martinović, koja je povrijeđena.
“I ANB i BIA znaju da je auto Luke Đurovića štelovao jedan tip iz Šabca i da njegova pogibija nije nesrećni slučaj već ubistvo. Kad ja to znam, to znaju i Lukini drugovi, napisao je Medojević.

Na­kon što je iz­vu­čen iz smr­ska­nog vo­zi­la, Đu­ro­vić je da­vao zna­ke ži­vo­ta, ali je ne­du­go po­tom pre­mi­nuo na pu­tu za ko­tor­sku bol­ni­cu. Ka­sni­je je ob­ja­vlje­no da je za vo­la­nom bi­la Mar­ti­no­vi­će­va, a da je Đu­ro­vić bio na mje­stu su­vo­za­ča. Ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je te sa­o­bra­ćaj­ne ne­sre­će, bar­ska po­li­ci­ja je spri­je­či­la aten­tat na nje­ga i uhap­si­la Ve­se­li­na Pan­to­vi­ća iz Nik­ši­ća. Ka­ko je ta­da sa­op­šte­no, kod osum­nji­če­nog je pri­li­kom hap­še­nja pro­na­đen eks­plo­ziv. Pan­to­vić je, ka­ko su tvr­di­li u po­li­ci­ji, pla­ni­rao da mo­tor sa eks­plo­zi­vom par­ki­ra u bli­zi­ni ka­fi­ća gdje je če­sto bo­ra­vio Đu­ro­vić i da ga ak­ti­vi­ra ka­da on na­i­đe.
U policijskim evidencijama, Đurović se vodio kao vođa najjačeg barskog klana i najbliži saradnik Luke Bojovića.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.