Na Interpolovim potjernicama 198 crnogorskih državljana

Na Interpolovim potjernicama 198 crnogorskih državljana

Interpolovoj bazi podataka postoji 306 međunarodnih potjernica koje je raspisao NCB Interpol Podgorica, od kojih je 198 za crnogorskim državljanima, kazao je u intervjuu za Pobjedu v.d. načelnika Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene Dejan Boljević.

On je saopštio i da su u posljednje tri godine – od 2017. do 1. novembra 2019. godine, po međunarodnim potjernicama NCB Interpola Podgorica, u inostranstvu uhapšene 23 osobe, od kojih se dvanaest operativno vezuje za škaljarsku i kavačku kriminalnu grupu.

Nedavno je u Španiji uhapšen osuđenik Aleksandar Savović sa tri osobe od kojih su dvojica crnogorskih državljana zbog šverca droge. Da li ste u komunikaciji sa španskim vlastima i da li znate identitet osoba koje su uhapšene sa Savovićem?

BOLJEVIĆ: Uprava policije je u kontaktu sa nadležnim policijskim organima Španije preko Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene. Uprava policije je raspisala međunarodnu potjernicu za Aleksandrom Savovićem o čemu je španska policija blagovremeno obaviještena, te se shodno tome, od strane Ministarstva pravde Crne Gore, očekuje slanje zahtjeva za njegovo izručenje putem međunarodno pravne pomoći.

Možete li reći na osnovu podataka koje ste dobili u kojoj fazi je postupak protiv Savovića i grupe?

BOLJEVIĆ: Prema saznanjima kojima raspolaže Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Savović još uvijek nije pravosnažno osuđen za krivično djelo koje mu se stavlja na teret, a zbog kojeg je i lišen slobode u Španiji.

U prethodnom periodu, po međunarodnim potjernicama crnogorskih vlasti, uhapšeno je više osoba koje, prema evidenciji bezbjednosnih službi, slove za članove škaljarske ili kavačke kriminalne grupe. Imate li podatke koliko je u ovoj, 2018. i 2017. godini uhapšeno osoba iz organizovanih kriminalnih grupa?

BOLJEVIĆ: Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene intenzivno sarađuje sa inostranim partnerima u cilju lociranja i hapšenja najtraženijih osoba sa posebnim akcentom na članove organizovanih kriminalnih grupa. Razmijenjen je veliki broj operativnih podataka, organizovani su operativni sastanci i održava se stalna veza između istražitelja. Kao rezultat svih tih aktivnosti uslijedila su veoma značajna lišenja slobode visokorangiranih članova ovih grupa, u inostranstvu, na osnovu podataka koje je drugim biroima Interpola dala crnogorska policija, kao i obrnuto.

U posljednje tri godine – od 2017. do 1. novembra 2019. godine, po međunarodnim potjernicama koje je raspisao NCB Interpol Podgorica, u inostranstvu su uhapšene 23 osobe od kojih neke, prema operativnim podacima policije, pripadaju organizovanim kriminalnim grupama, dok su neke osumnjičene ili osuđene za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala. Od navedenog broja njih dvanaest se operativno vezuje za dvije kriminalne grupe.

Očekujete li da će biti izručeni Crnoj Gori?

BOLJEVIĆ: Crna Gora je preko nadležnih organa uputila molbe za njihovo izručenje gdje su ekstradicioni postupci u toku, dok se za neka lica čeka okončanje krivičnih postupaka ili zatvorskih kazni za krivična djela izvršena u zemljama gdje su lišeni slobode. Da li će Crnoj Gori biti izručeni odlučuju inostrani nadležni pravosudni organi u ekstradicionom postupku nakon razmatranja dostavljene dokumentacije od strane našeg Ministarstva pravde. Nakon toga, izvršenje te odluke, odnosno realizacija ekstradicije u nadležnosti je Uprave policije, odnosno Odsjeka za međunarodnu operativnu saradnju Interpol-Europol-Sirene.

Koliko je Crna Gora od 2017. do sada potraživala osoba na međunarodnom nivou, koliko je osoba u inostranstvu u tom periodu uhapšeno po našim potjernicama, a koliko po inostranim potjernicama u našoj državi?

BOLJEVIĆ: Broj međunarodnih potjernica se mijenja iz mjeseca u mjesec jer se svakodnevno raspisuju nove potjernice i obustavljaju stare kada je to predviđeno zakonom.

Na početku 2017. godine u Interpolovoj bazi podataka bilo je ukupno 270 međunarodnih potjernica koje je raspisao NCB Interpol Podgorica. Tokom 2017. godine raspisane su još 102 nove međunarodne potjernice dok je u istom periodu obustavljena 101 potjernica. U ovoj godini, po potjernicama NCB Interpola Podgorica, lišeno je slobode 39 lica dok je po međunarodnim potjernicama drugih država u Crnoj Gori uhapšeno 80 osoba.

U 2018. godini raspisano je 95 novih međunarodnih potjernica dok je obustavljeno 88 potjernica. U 2018. godini po potjernicama NCB Interpola Podgorica lišene su slobode 54 osobe, dok je po inostranim potjernicama uhapšeno 78 osoba na teritoriji naše države. U toku ove godine raspisano je 89 novih međunarodnih potjernica dok je obustavljeno 61, a lišeno je slobode 40 osaba. Po inostranim potjernicama uhapšeno je 66 osoba.

Da li imate evidentirano koliko crnogorskih državljana se potražuju na međunarodnom nivou?

BOLJEVIĆ: U Interpolovoj bazi podataka postoji 306 međunarodnih potjernica koje je raspisao NCB Interpol Podgorica. Od toga, 198 međunarodnih potjernica su raspisane za crnogorskim državljanima.

S obzirom da se radi o inostranim potjernicama, tačne podatke o crnogorskim državljanima koje potražuju druge države ne možemo dati iz razloga što isključivo od zemlje koja raspisuje međunarodnu potjernicu zavisi da li ćemo mi dobiti taj podatak, odnosno da li će raspisanu potjernicu uputiti svim članicama Interpola ili samo pojedinim. Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene uvijek ažurno postupa po svim zahtjevima iz inostranstva i njima pružamo svu potrebnu podršku tokom lociranja lica. Trenutno za oko 80 crnogorskih državljana postoji interesovanje iz inostranstva a u vezi sa raspisanim međunarodnim potjernicama.

Imate li podatke o broju crnogorskih državljana koji borave na stranim ratištima? Možete li napraviti paralelu sa zemljama iz okruženja?

BOLJEVIĆ: Na osnovu operativnih podataka kao i drugih pokazatelja kojima raspolaže crnogorska policija o broju osoba koje su bile ili planiraju da se priključe stranim paravojnim ili terorističkim formacijama, zaključujemo da je stepen opasnosti niži od onog u okruženju. Takođe, na osnovu raspoloživih informacija ukazujemo da je do sada crnogorska teritorija u manjoj mjeri korištena za tranzit stranih boraca, koji su predmet provjera Interpola, Europola ili inostranih partnerskih službi.

Puna pažnja posvećuje se međunarodnoj policijskoj saradnji i učešću crnogorske policije u svim projektima i aktivnostima koje se tiču terorizma, kako bi se pravovremeno razmjenjivale informacije i preventivno djelovalo na ovom planu.

U cilju suzbijanja odlaska i učešća osoba sa teritorije Crne Gore na stranim ratištima izvršene su izmjene Krivičnog zakonika, 2015. godine i inkriminisano je novo krivično djelo, učestvovanje u stranim oružanim formacijama. To djelo sankcioniše sve vidove priključivanja, finansiranja, vrbovanja, javnog pozivanja, pomaganja, i odlaska naših državljana u strane oružane formacije. Ovaj zakonodavni okvir je uticao na stagnaciju odlaska lica u zonu ratnih sukoba.

Koliko međunarodna saradnja pomaže u rješavanja djela?

BOLJEVIĆ: Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene, pored aktivnosti oko traganja za međunarodno traženim licima, predstavlja neizostavan segment svih većih istraga, kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu. Zahvaljujući efikasnoj međunarodnoj saradnji, prvenstveno sa NCB-ima i oficirima za vezu sa kojima se ostvaruje razmjena informacija i saradnja na dnevnoj osnovi, po pitanjima iz svih oblasti kriminaliteta, rasvijetljeno je i spriječeno izvršenje više krivičnih djela. Kako rasvjetljavanje krivičnog djela često zavisi od neosporivih i egzaktnih dokaza, kao što su DNK profili i otisci prstiju, identifikacija lica i tome slično, koji dovode osumnjičenog u direktnu vezu sa izvršenjem krivičnog djela, tako je međunarodna saradnja i automatska obrada tragova preko svih članica Interpola i Europola od velikog značaja. U skladu sa potpisanim operativnim sporazumom sa Europolom, često nam pružaju forenzičku podršku u najtežim predmetima organizovanog kriminala.

Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol-Europol-Sirene, kao član Enfast mreže, intenzivno sarađuje sa inostranim partnerima u cilju lociranja i lišenja slobode najtraženijih lica sa posebnim akcentom na članove organizovanih kriminalnih grupa, a u okviru sprovedenih istraga ciljanog traganja. Ovaj odsjek je od nedavno određen za nacionalnu kontakt tačku za razmjenu informacija između ARO (Asset Recovery Office) jedinica, što će doprinijeti još većem stepenu saradnje.

Važan je podatak da je Crna Gora, kao država članica Interpola, i dalje na prvom mjestu u svijetu po broju provjera osoba, vozila i dokumenata u odnosu na broj stanovnika, a NCB Interpol Podgorica je u vrhu članica Interpola po broju razmijenjenih podataka sa drugim biroima Interpola.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *