Mjere podrške: Odlaganje otplate kredita, odlaganje uplate poreza…

0

Na sjednici Vlade danas je jedina tačka dnevnog reda bila predlog mjera fiskalne politike kao reakcija na negativne ekonomske efekte epidemije koronavirusa.

Premijer Duško Marković je predstavio fiskalne mjere:

Prva mjera je odlaganje otplate kredita kod svih banama mikrokreditnih institucija i Investiciono-razvojnom fondu u trajanju od 90 dana.

Odlažu se uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno zakonu o reprogramu

Kreranje nove kreditne linije IRF namijenjene poboljšanju likvidnosti preduzetnika do maksimalnog iznosa po korisniku 3 miliona eura.

Obezbjeđivanje jednokratne pomoći penzionerima sa najnižom penzijom i korisnicima materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 50 eura. Opredijeljeno milion eura.

Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u vlasništvu države na 90 dana.

Obustava isplate varijabilnog dijela zarade i svih budžetskih naknada za rad u komisijama, upravnim odborima… Preporuka lokalnim upravama da urade isto.

Članovi Vlade uplatiće po pola plate jednokratno na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti

Ograničavanje i kontrola budžetske potrošnje uz zabranu pokretanja svih javnih nabavki, osim onih koje su neophodne za fiunkcionisanju zdravstvenog sistema.

Avansno plaćanje pružaocima usluga i izvođačima radova na započetim kapitalnim projektima uz obezbjeđenje bankarske garancije u visini avansa.

Započeti kapitalni projekti neće biti zaustavljeni.

Sve mjere koje se odnose na likvidnost privrede, odnose se i na privredna društva koji su osnivači crnogorskih medija.

Uputili smo preporuku Agenciji za elektronske medije, odnosno Ministarstvu kulture da pronađu način i na period od 90 dana elektronske medije oslobe plaćanja naknade, a štampanim medijima omoguće konkursna sredstva koja će tematski biti usmjerena na društveno djelovanje.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.