Milić pita Veljovića: Da li je policija izvršila kontrolu privatnog obezbjeđenja i ko ih je angažovao u Budvi?

3

Poslanik SNP-a Srdan Milić postavio je javno pitanja direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću “zbog (nepotrebne) namjere parlamentarne većine da zatvori za javnost sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu”.

1) Koje sve preporuke je uputio Savjet za građansku kontrolu policije (u daljem tekstu pitanja : Savjet) povodom događaja u Budvi dana 17.06.2020.g. i 24.06.2020.g.? Koje ste preporuke realizovali i na koji, konkretno, način? U dijelu prekoračenja policijskih ovlašćenja – koje su sankcije određene za policajce za koje ste konstatovali da su nezakonito postupali? Da li postoje preporuke Savjeta koje nijeste realizovali – ukoliko postoje zašto nijeste i kad planirate da ih (treba) realizovati?

2) Shodno,
PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU PRUŽANjA POMOĆI DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA LOKALNE UPRAVE I PRAVNIM LICIMA U POSTUPKU IZVRŠENjA NjIHOVIH ODLUKA

(Objavljen u “Sl. listu RCG”, br. 57 od 15. septembra 2006)

interesuje me :
a) ko je donio odluku shodno članu 4 ovog Pravilnika;
b) da li je donošen Plan o pružanju asistencije – ukoliko jeste tražim da mi kopiju istog dostavite;
c) ukoliko se Plan ne može dostaviti očekujem da kopiju istog dostavite članu Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore – gospođi Danijeli Pavićević kao vlasniku bezbedonosnog sertifikata;
d) shodno članu 9 pomenutog Pravilnika potrebno je da dostavite spisak angažovanih službenika – naročito zbog očiglednog nezakonitog postupanja jer nije postojala indetifikaciona oznaka na uniformama angažovanih policajaca,
e) potrebno je, shodno članu 12 Pravilnika, dostaviti kopiju Izveštaja.

3) iz medija smo saznali da je angažovano privatno obezbeđenje radi obezbeđivanja reda i mira u Opštini Budva (u daljem tekstu Firma) i da su pripadnici policije koji se bave privrednim kriminalom izvršili kontrolu na terenu i u sjedištu Firme – vezano za to – potrebno je da mi dostavite posebnu informaciju koja sadrži :
a) ko je angažovao i potpisao Ugovor sa pomenutom Firmom;
b) ko je od nadležnih policijskih funkcionera bio zadužen za kontakt sa predstavnicima pomenute Firme, da li su sačinjeni zapisnici i, ako jesu, tražim da mi dostavite kopije zapisnika;
c) da li je Policija , u skladu sa obavezama iz Zakona o zaštiti imovine i lica, izvršila kontrolu svih angažovanih lica Firme – naročito u dijelu posjedovanja posebnih sertifikata i raspolaganja sredstvima za postupanja u slučajevima opasnosti, nasilja i nereda;
d)jasno je da su predstavnici Firme bili učesnici incidenta – šta se preduzelo tim povodom – prema članu 2 i članu 3 Zakona o zaštiti imovine i lica – obaveza je obezbeđenja da zaštite imovinu i lica na način da izbjegavaju incident a da, kada to nijesu u stanju, traže asistenciju policije – nasuprot tome Firma se u više slučajeva ponašala kao organizacija koja je postupala suprotno zakonskim ovlašćenjima;
e) pripadnici Firme, svih dana radnog angažovanja, nijesu imali identifikacije na svojoj službenoj odeći – isto je konstatovano u mojim prigovorima Savjetu i u preporukama Savjeta Upravi policije – interesuje me zašto nijeste ništa preduzeli po tom pitanju;
f) potrebno je da mi dostavite spisak svih angažovanih lica Firme po danima angažovanja i kopijama pratećih ugovora o angažovanju za svakog od lica koja su bila u Opštini Budva;

4) po kojem osnovu je lišeno slobode lice Z.L. koje je danas, 28.07.2020.g. u dnevnom listu Dan ispričalo verziju događaja – da li ste preduzimali postupke vezano za službenike policije navedenim u ovom tekstu ;

5) da li je na prostoru djelovanja predstavnika Uprave policije u Budvi ( u blizini Mediteranskog sportskog centra)dana 24.06. 2020.g. indetifikovano postojanje bilo kojeg fizičkog lica koje je posjedovalo hemijsko sredstvo – suzavac a koje je bilo različito u odnosu na sredstva koje je upotrijebila (po mome mišljenu – u obimu koji se može smatrati prekoračenjem u odnosu na stvarnu opasnost) Policija Crne Gore? Ukoliko nije – kako se hemijsko sredstvo – suzavac mogao naći na parketu MSC u Budvi? Da li ste spremni da profesionalni integritet ogromne većine zaposlenih u UP unizite saopštavanjem informacija koje ne mogu proći test ni zdrave logike niti potrebe da postupate kao službenici države Crne Gore a ne bilo kojeg njenog dijela – bez obzira koliko on vama iz rukovodstva policije bio lično prihvatljiv ili blizak?

6) Da li ste preduzimali aktivnosti zbog , po mom mišljenju, flagrantnih zloupotreba prilikom saslušanja Mitropolita g. Amfilohija Radovića a isto se može zaključiti iz zvanične izjave postupajućeg tužioca Boričića i zapisnika UP broj 17/2-1 od 22.06.2020.

Shodno tome, interesuje me :
a) da li su inspektori Milutinović i Bulatović prenosili pitanja i unosili u zapisnik odgovore?
b) da li je bilo pitanja nakon 13:58h – ko ih je slao; sa kojeg broja telefona jer tužilac kaže da nije nakon toga postavio niti jedno pitanje;
c) da li ste u saznanju oko krivične prijave koju je postupajući tužilac Boričić trebao podneo protiv službenika UP koji su nezakonito i neosnovano zadržavali u pritvoru Mitropolita jer je to bila obaveza tužioca, naročito, nakon izjave da se za informacije o razlozima za zadržavanje nakon 13:58h treba obratiti Upravi policije;
d) s obzirom da je tužilac Boričić naveo da je nakon 13:58 h predmetnog dana donio odluku da nema potreba za daljim zadržavanjem Mitropolita interesuje me da li smatrate da su službenici UP počinili bitne povrede procesnih i materijalnih radnji uključujući i povredu dostojanstva;
e) da li ste lično od Vaših najbližih saradnika i njima potčinjenih nadležnih bili upoznati sa svim elementima saslušanja Mitropolita tokom njegovog zadržavanja u prostorijama UP Crne Gore od 12:05 h do 17:10 časova?

 

3 Comments
 1. Kontra revolucija komentariše

  Dzaba pitate, odgovora nema, nece ga ni biti !.
  Valjda znate da zivite u drzavi sa diktatorskim rezimom !.

  8
  2
 2. Traktorist komentariše

  Milić je politička budala, braćo mila kakva sramota

  2
  10
 3. Cepidlaka komentariše

  Nažalost ovaj Milić se poziva na Pravilnik koji je prestao da važi donošenjem Pravilnika objavljenog u službenom slistu CG br. 44/12? Ovakva greška se ne može prihvatiti od političara koji pretenduje da dođe na vlast i predstavlja neozbiljno i neodgovorno ponašanje prema njegovim biračima, bez obzira što su sadržinski skoro identični. Političar mora da zna pravo Države u kojoj sjutra može biti neki fisoki funkcioner. Evo ispostavilo se da ne zna. Bruka!

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.