Medojević (DF): Moratorijum na kredite znači povećanje mjesečne rate, ne nasijedajte na neznanje režima!

0

piše: Nebojša Medojević, poslanik DF-a

Jedna od mjera za ublažavanje posledica pandemije COVID19 je i “moratorijum na otplate kredita”. Međutim, i na ovom primjeru možemo vidjeti ogromno neznanje, nemoć i konfuziju centralne monetarne institucije.

Naime, Moratorijum na kredite po svojoj definiciji, i svuda u svijetu, u svakoj državi, funkcioniše isto kao i grejs period, odnosno kamata za taj period se računa i dodaje na glavnicu nakon isteka, čime rata postaje veća.

Iz tog razloga ne smije automatski svima da se aktivira jer su stranke na gubitku ako imaju novca za ratu, pa samim tim moraju sami da prihvate moratorijum. Centralna banka je informisala sve banke da je to tako i kod nas.

Žugić ili to ne zna ili obmanjuje javnost, ali nastala je pometnja, valjalo bi da se narodu objasni da ako uđu u moratorijum rata će im biti veća – i tu nema Boga, jer suprotno ne bi bilo ni ustavno a i nije se nikad desilo u svijetu (moratorijum je pojam koji se može i guglovati).

Najbolje se vidi iz primjera:

Tek uzet stambeni kredit sa glavnicom 50,000 i kamatom 5% na 10 godina, ima ratu 530 eura. Sa moratorijumom od 3 mjeseca, klijent banci 90 dana ne plaća ništa, a nakon toga mu ostaje isti broj rata (120) ali je sad rata 537 eura.

U prevodu glavnica se povećala za 625 eura zato što je klijent držao 3 mjeseca duže 50,000 po ugovorenoj kamatnoj stopi (5% godišnje). Tj. odlaganje 3 rate od 530 eura u ovoj situaciji klijenta košta 625 eurakoje se dodaju na glavnicu duga.

Neki analitičari tvrde da ne smije biti kamate nego je moratorijum “standstill”. To nije tačno, lako je provjeriljivo. CB nema ni zakonska ovlašćenja da bankama to nametne, jer bi im se umanjila ugovorena efektivna kamatna stopa.

To može da se desi samo u direktnom dogovoru klijenta i banke, a normalno da banke neće pristati da se odreknu ugovorene zarade. Tako da na kraju klijentu će se naplatiti svako odlaganje duga. A ako CB bude htjela da mijenja uslove i tumačenje sad, samo će se uplesti još više…

Narod s druge strane čas slavi što je besplatno, čas kudi što nije. I ujutro mnogi će nesvjesno tražiti moratorijum misleći da im rata ostaje ista.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.