Marković: Vlast hoće da izvrši popis crkvene imovine bez prethodno sprovedenog postupka propisanog spornim zakonom!

0

Uprava za imovinu započela sa popisivanjem nekretnina koje koriste vjerske zajednice, kao da je već u postupku utvrđeno da vjerska zajednica nema dokaz o pravu vlasništva, a što znači da Uprava hoće da izvrši popis bez prethodno sprovedenog postupka propisanog spornim zakonom, istakao je advokat Velibor Marković.

Kako je kazao, sporni zakon je počeo da se primjenjuje i to na pogrešan način, „preskakanjem“ upravnog postupka.

„Odredbom čl. 63. sada važećeg Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica je propisano da je organ uprave nadležan za poslove imovine dužan da u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona utvrdi vjerske objekte i zemljište koji su u smislu člana 62. tog istog zakona državna svojina, zatim izvrši njihov popis, kao i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti“, naveo je Marković.

Mobilni telefon
Imajući u vidu, kako je istakao, naprijed navedenu odredbu tog zakona, popis imovine koju koriste vjerske zajednice može i treba da se vrši tek nakon i ukoliko se utvrdi da ta imovina uistinu ne predstavlja imovinu vjerskih zajednica, čemu7 mora da prethodi postupak utvrđenja propisan odredbom čl. 62. navedenog zakona. Tom zakonskom odredbom je propisano da imovina koju koriste vjerske zajednice predstavlja državnu svojinu samo ukoliko pored ostalog ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica, pri čemu će se u pogledu postojanja dokaza o tim činjenicama primjenjivati dokazna sredstva i pravila dokazivanja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i supsidijarno Zakonom o parničnom postupku.

Iz navedenog proizilazi da je Uprava za imovinu započela sa popisivanjem nekretnina koje koriste vjerske zajednice, kao da je već u postupku utvrđeno da vjerska zajednica nema dokaz o pravu vlasništva, a što znači da uprava hoće da izvrši popis bez prethodno sprovedenog postupka propisanog spornim zakonom.

Stoga ovakvo ponašanje ovog državnog organa predstavlja „preskakanje“ upravnog postupka, osim ukoliko cilj popisa nije da se samo utvrdi na koga se vodi ta imovina, što je međutim nepotrebno s obzirom da su vjerske zajednice već upisane kao vlasnici nepokretnosti u listovima nepokretnosti, pa bi se ovakvim postupkom uprave radilo nešto što već postoji iz, ocijenio je Marković i dodao:

Prema tome, ukoliko su mediji pravilno interpretirali izjavu direktora Uprave za imovinu gospodina Šaranovića, sa žaljenjem se mora konstatovati da cilj navedenog zakona u praksi nije da se utvrdi pravo vlasništva na imovini koju koriste vjerske zajednice, kako se to navodi u zakonu, već da se prostip popisom izvrši prenos te imovine na državnu, što će ukoliko se to desi predstavljati klasično bezakonje i mora se reći, otimačinu imovine već upisane na drugo lice.

Ovo posebno kod činjenice upisa vjerskih zajednica kao vlasnika, što se može osporavati isključivo putem suda, odnosno podnošenjem tužbe od strane države u kom postupku će ona dokazivati da je vlasnik, a nikako nekakvom navodnom revizijom pravosnažno okončanih upravnih postupaka, koju mogućnost zakon ne poznaje.

Na pitanje portala IN4S, da li ovo znači da se zakon već počeo primjenjivati, Marković je kazao da se na naše pitanje da li je sporni zakon počeo da se primjenjuje, može dati odgovor da jeste, ali i to pogrešno, budući da se popis imovine prema odredbi čl. 63. tog zakona može vršiti tek nakon sprovedenog upravnog postupka, odnosno provođenjem dokaza u skladu sa ZUP-om i ZPP-om, a nikako bez toga, pa ukoliko se prenos bude vršio čak i bez tog postupka, to će biti dokaz da se radi o nacionalizaciji i to bez ikakve naknade, što naši zakoni i Ustav ne dozvoljavaju, a čime će se potvrditi kao osnovane kritike svih, a na račun takvog zakona.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.