MANS podnio krivičnu prijavu protiv Mila i Ane Đukanović zbog Telekoma

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je danas krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegove sestre advokatice Ane Đukanović, kao i protiv više osoba umiješanih u privatizaciju Telekoma Crne Gore 2005. godine, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i primanje mita, saopšteno je iz ove NVO.

“Krivična prijava podnijeta je specijalnom tužiocu za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, a njome su osim Mila i Ane Đukanović, obuhvaćena NN lica – funkcioneri izvršne vlasti u 2005. godini, u period privatizacijeTelekoma, kao i NN lica, koja su učestvovala u zaključenju simulovanih ugovora sa firmama Fiesta, Aktiva, Sigma i Roli preko kojih je isplaćen mito. Pored toga, krivičnom prijavom su obuhvaćeni i Veselin Barović, Oleg Obradović, Damjan Hosta i Tomaš Morvai, predstavnika Mađar Telekoma”, saopšteno je iz MANS-a.

Iz MANS-a su kazali da se krivičnom prijavom pomenuti terete da su “kroz organizovanje kriminalne grupe, koristeći privredne i poslovne strukture CG, preko uticaja na izvršnu vlast obezbijedili da Vlada Crne Gore omogući Mađar Telekomu da po povoljnijim uslovima kupi akcije manjinskih akcionara i tako dođe u posjed dvije trećine akcija Telekoma CG, a što je bio uslov za kupovinu državnog paketa akcija kompanije.”

„Zatim su sačinjavali lažne – simulovane ugovore preko kojih je prijavljenom Milu Đukanoviću i drugim za sada neidentifikovanim licima isplaćen mito u iznosu od 7,4 miliona eura, koje su stekli, držali I koristili sa znanjem u trenutku prijema da novac potiče od krivičnog djela, istovremeno lažno prikazujući činjenice o prirodi tog novca koji je isplaćen kao mito i lažno prikazujući da se radi o novcu isplaćenom za izvršene usluge“, navodi se u prijavi.

Iz MANS-a podsjećaju da je uslov za kupovinu Crnogorskog Telekoma od strane Mađar Telekoma bio da im se omogući kupovina dvije trećine akcija, što je bilo suprotno uslovima propisanim tenderom.

Iz MANS-a su rekli da je tenderska komisija u izvještaju konstatovala da je Mađar Telekom u svojoj ponudi naveo i dodatnu ponudu kojom „ima namjeru da manjinskim akcionarima za otkup njihovih akcija ponudi 51 milion evra ili 2,2, evra po akciji”.

„Zbog svega navedenog, Tenderska komisija je u Izvještaju dala komentar da su u pitanju materijalne izmjene takve prirode koje, osim prodavaca i predmeta kupoprodaje, predstavljaju potpuno novi ugovorni odnos, u kome je pozicija prodavaca, zbog njihove povećane odgovornosti sa jedne strane i ovlašćenja kupca na obeštećenje sa druge strane, izrazito nepovoljna”, piše u prijavi.

U prijavi se navodi i da je u “cilju realizacije uslova koje je postavio Mađar Telekom, 12. januara 2005. godine u Podgorici održan tajni sastanak kome su prisustvovali Oleg Obradović, Veselin Barović kao predstavnik Eurofonda, prijavljeni Damjan Hosta kao predstavnik Monte Adria, Tamaš Morvai kao predstavnik Mađar Telekoma i Johanes Solih i Silvije Radišić kao konsultanti Mađar Telekoma u postupku kupovine Telekoma CG. Nakon sastanka je Obradović dogovorio sa Đukanovićem i drugim NN licima iz Vlade da Vlada plati manjinskim akcionarima crnogorskog Telekoma 0,3 evra po akciji.”

Navodi se da je istoga dana, “12. januara 2005. godine, Obradović održao je još jedan sastanak, tada sa direktorom konsultantske firme koja je savjetovala Mađar Telekom u privatizaciji crnogorskog Telekoma, gdje je potvrđeno da Vlada treba da plati 0,3 evra po akciji manjinskim akcionarima.”

„Sve navedeno proizilazi iz dokaza koji je proveden na saslušanju direktora Mađar Telekoma u SAD, u okviru sudskog procesa koji je protiv trojice direktora vođen pred Federalnim sudom na Menhentnu”, navodi se u prijavi.

Dodaje se da nakon toga, “da bi se isplatio mito onima koji su obezbijedili da Mađar Telekom po povoljnim uslovima preuzme dvije trećine akcija Telekoma CG, Mađar Telekom zaključuje dva simulovana ugovora sa firmama Fiesta i Aktiva, dok je Telekom CG i povezane kompanije zaključio dva simulovana ugovora sa firmama Sigma i Roli. Predmet sva četiri ugovora bilo je izvršenje navodnih konsultantskih usluga.”

“Dio mita u iznosu od 580 hiljada evra isplaćen je preko prijavljene Ane Đukanović (tada Kolarević).”

Mađar Telekom je pred organima SAD priznao i prihvatio odgovornost za postupanje svojih zvaničnika, uključujući i odgovornost za potpisivanje ugovora sa kompanijom Sigma.

„Ovaj ugovor je u ime Mađar Telekoma potpisao prijavljeni Tomaš Morvia I isti je antidatirao, odnosno nije naveo pravi datum kada je sačinjen, kako bi omogućio isplatu iznosa od 580 hiljada evra prijavljenoj Ani Đukanović za usluge koje ona nije pružila i koje su, po znatno nižim cijenama, pružili unutrašnji i redovni spoljni savjetnici Mađar Telekoma“, navodi se u prijavi.

Iz MANS-a su kazali da je specijalni državni tužilac prethodno obrazlažući razrješenje slučaja Telekom “u potpunosti zanemario nalaze američkih institucija i iskaze predstavnika Mađar Telekoma i iz kompletne istrage isključio sumnje koje su se odnosile na porodicu Đukanović i sa njima povezanih lica.”

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.