Jokić pisao Markoviću: Raspustite SO Kotor i formirajte odbor povjerenika

0

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić (Demokratska Crna Gora) pozvao je predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića da raspusti Skupštinu opštine (SO) Kotor i formira odbor povjerenika koji će obavljati funkcije Skupštine do konstituisanja novog saziva.

On je u pismu poručio Markoviću da to treba da uradi do ponedjeljka 24. juna u 10 časova da bi kako navodi Jokić “zaustavio novo nezakonito postupanje grupe odbornika, koje može rezultirati novom blokadom grada u jeku turističke sezone”.

“Kako je Vlada Crne Gore sama utvrdila da Skupština opštine Kotor ne izvršava svoje zakonom predviđene funkcije, a kako rok za ispunjavanje istih ističe u ponedeljak 24.06.2019. godine, pozivam Vas da u skladu sa članom 185. Zakona o lokalnoj samoupravi, raspustite Skupštinu opštine Kotor i formirate odbor povjerenika koji će obavljati funkcije Skupštine do konstituisanja novog saziva. Posebno naglašavam da je neophodno da isto uradite do ponedjeljka u 10 časova, kako bi na taj način zaustavili novo nezakonito postupanje grupe odbornika, koje može rezultirati novom blokadom grada u jeku turističke sezone. Podsjećam Vas da je turizam glavna privredna grana Crne Gore, a Kotor jedan od nosioca turističke privrede. Takođe blokada Grada bi dovela do otežanog održavanja KotorArt-a, festivala kojem je Vlada dodijelila status festivala od nacionalnog značaja, a koji predstavlja jedan od najvažnijih kulturnih događaja Crne Gore”, naveo je Jokić u pismu Markoviću.

On je Markoviću poručio da su Vlada Crne Gore, predsjednik opštine i Skupština opštine su dužni da poštuju zakon i poštuju i izvršavaju sudske odluke.

“Upravo je jedan od razloga zbog kojih Vlada može upozoriti i razriještiti predsjednika opštine, i upozoriti i raspustiti Skupštinu opštine, neizvršavanje sudskih odluka. Vi ste kao prvi čovijek izvršne vlasti u Crnoj Gori najviše u obavezi da se starate da sve institucije rade u skladu sa zakonom, pa ste zato i najpozvaniji da spriječite preuzimanje nadležnosti, lažno predstavljanje i samovlašće grupe odbornika koje nije svojstveno demokratskim društvima, posebno ne u zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji, već prije plemenskim zajednicama. Raspuštanje Skupštine opštine Kotor, u skladu sa rokom datim od strane Vlade Crne Gore, spriječavanje nezakonja i bezvlašća u opštini Kotor i vraćanje mandata građanima da u skladu sa Ustavom Crne Gore biraju svoje predstavnike predstavlja jedini mogući demokratski izlaz iz novonastale situacije. Svako drugačije činjenje ili nečinjenje biće u svrhu i predstavljaće legitimisanje političke korupcije i beskrupuloznog gaženja ustavno-pravnog poretka kao metoda preuzimanja i formiranja vlasti mimo izborne volje, a na štetu javnog interesa i interesa i prava lokalnog stanovništva”, poručio je Jokić Markoviću i dodao da će o ovoj situaciji kao i o ovom dopisu upoznati relevantne predstavnike međunarodne zajednice u Crnoj Gori.

On je Markoviću poručio i da u skladu sa zakonskim obavezama, koristi priliku da ga upozna sa novonastalom situacijom u opštini Kotor, kako bi Marković preduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti na zaštiti Ustava i pravnog poretka Crne Gore i očuvanju zakonitosti rada lokalne samouprave.

“Dana 21.06.2019. godine sam zajedno sa predsjednicom SO Kotor Dragicom Perović i potpredsjednikom Opštine Kotor Milivojem Samardžićem, pozvao Vladu Crne Gore da u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Odlukom o upozorenju Skupštini opštine Kotor usvojenoj na sjednici Vlade 30.05.2019. godine, u ponedeljak ujutru održi hitnu sjednicu i u skladu sa članom 185. Zakona o lokalnoj samoupravi donese Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Kotor. Ovim dopisom želim da Vas upoznam sa mogućim poslijedicama koje mogu nastupiti ukoliko Vlada Crne Gore na čijem ste čelu ne postupi na predloženi način”, napisao je Jokić u pismu.

Podsjetio je Markovića da Skupština opštine Kotor ima 33 odbornika.

“Na izborima održanim 16.10.2016. godine izborne liste Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije, Socijaldemokratske partije, Demokratskog fronta i GP URA, osvojile su ukupno 17 mandata i konstituisale lokalnu vlast u opštini Kotor. Sa druge strane izborne liste Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative osvojile su 16 mandata i predstavljale opoziciju u lokalnoj skupštini. Ovako izražena volja građana Kotora je izigrana nakon što je odbornica Socijaldemokratske partije, Bruna Lončarević odstupila od javnih politika na osnovu kojih je dobila mandat da predstavlja građane i priklonila se lokalnoj opoziciji”, napisao je Jokić.

Dodao je da je 24.03.2019. godine, grupa odbornika predala inicijativu sa sazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi se odlučivalo o Odluci o prestanku mandata predsjedniku opštine.

“Predsjednica Skupštine je poštujući zakonske rokove, sazvala sjednicu za 24.04.2019. godine. Nakon što je istog dana dobila zahtjev za dopunu dnevnog reda, nakon otvaranja sjednice Skupštine, Predsjednica je istu prekinula do pribavljanja mišljenja nadležnih državnih organa, kako bi se obezbijedilo neometano funkcionisanje Grada. Ne poštujući odluku Predsjednice Skupštine opštine Kotor, odbornici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije, Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative, nastavili su sjednicu i na njoj donijeli Odluku o prestanku mandata Predsjedniku opštine Kotor, koja je stupila na snagu istog dana, a objavljena u Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi br.18, 8. maja 2019. godine. Nakon održane sjednice, ova grupa odbornika potpisala je i dostavila Skupštini opštine Kotor zapisnik sa sjednice. Protiv ove Odluke SO Kotor sam dana 30.04.2019. godine, zajedno sa odborničkim klubom Demokratske Crne Gore, podnio tužbu Upravnom sudu Crne Gore. Dana 07.06.2019. godine Upravni sud Crne Gore donio je Presudu U. Br. 2356/2019, koja mi je dostavljena 12.06.2019. godine, kojom je usvojio tužbu i poništio Odluku Skupštine opštine Kotor, broj 11-5527 od 24.04.2019. godine”, naveo je Jokić u pismu Markoviću.

Predsjednik Opštine Kotor je poručio premijeru i da je u periodu od 24. aprila do 12. juna, osporena odluka proizvodila pravno dejstvo, pa Opština Kotor nije imala nije imala predsjednika, što je po tvrdnjama Jokića izazvalo blokadu u funkcionisanju grada, probleme u funkcionisanju lokalnog stanovništva kao i štete u pripremi turističke sezone i kulturnih manifestacija.

“Vlada Crne Gore je u tom periodu, tačnije na svojoj sjednici 30.05.2019. godine, donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Kotor, kojom je ostavila rok od 20 dana da se održi sjednica SO Kotor radi ostvarivanja svojih funkcija, odnosno zakonom utvrđenih obaveza. Podsjetiću Vas da je upravo ponašanjem grupe odbornika koja je i održala sjednicu 24.04.2019. godine onemogućeno ostvarivanje funkcija i ispunjavanje zakonskih obaveza Skupštine opštine Kotor, jer isti nisu učestvovali u radu sjednica SO Kotor koje je sazivala Predsjednica i to 17. sjednice SO Kotor zakazane za 28.12.2018. godine, 18. sjednice SO Kotor zakazane za 27.02.2019. godine, nastavak 17. i 18. sjednice SO Kotor zakazanih za 31.03.2019. godine. Jedina sjednica od decembra mjeseca kojoj je ova grupa odbornika prisustvovala je upravo sjednica 24.04.2019. godine, na kojoj je donijeta poništena Odluka. Nakon donesene presude Upravnog suda, isti odbornici dana 13.06.2019. godine podnose inicijativu za sazivanje sjednice SO na kojoj bi se raspravljalo o razrješenju Predsjednice SO, a za čije zakazivanje teku rokovi. Dana 20.06.2019. godine, zamjenik šefa odborničkog kluba Demokratske partije socijalista Željko Avramović akt broj 11-4725/1 kojim me obavještava da je nakon konsultacija između dijela odborničkih klubova zakazao nastavak 19. sjednice SO Kotor, održane 24.04.2019. godine, za ponedeljak 24.06.2019. u 10 časova. Ovdje posebno napominjem da je u obrazloženju presude Upravnog suda konstatovano da je Željko Avramović neovlašćeno rukovodio sjednicom SO Kotor 24.04. kao i da potpisujući u ime SO Kotor osporenu odluku nije postupao u skladu sa Poslovnikom SO Kotor i Zakonom o upravnom postupku, tj. da je neovlašćeno postupao. Kako je pomenuti i nakon ovakvog stava Suda, u dostavljenom dopisu neovlašćeno sazvao nastavak završene sjednice SO i sebe oglasio Predsjedavajućim Skupštine, protiv istog smo dana 20.06.2019. pred Vrhovnim državnim tužilaštvom, Specijalnim državnim tužilaštvom i Osnovim državnim tužilaštvom u Kotoru, podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivična djela lažno predstavljanje iz člana 383. KZ i krivično djelo samovlašće iz člana 384. KZ. Uprkos tome, isti je nastavio da preduzima radnje, dostavlja materijale odbornicima i javnost informiše o nastavku okončane sjednice zakazanom za ponedeljak u 10časova. Zakon o lokalnoj samoupravi precizno definiše uslove pod kojima odbornici mogu sazvati sjednicu SO, a to je samo onda kada predsjednik SO ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative od strane odbornika. U konkretnom slučaju Predsjednica SO Kotor je u rokovima, kako je to sud i potvrdio, sazvala sjednicu, koju su odbornici održali, a koju su zaključili nakon što su donijeli odluku koja je kasnije poništena od strane Upravnog suda. Zakazivanje nastavka okončane sjednice od strane odbornika predstavlja novo kršenje zakonskih normi i nepoštovanje Presude suda”, naveo je Jokić u pismu Markoviću.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.