Iz Uprave za šume objavili drugi javni poziv za davanje šuma na korišćenje

0

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima pozvala je sva zainteresovana preduzeća da se do 21. juna prijave na drugi javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za ovu godinu.

Predmet javnog poziva su šume u državnoj svojini, koje se daju na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Petnjica, Šavnik, Plav, Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Bijelo Polje, Plužine, Kolašin, Žabljak, Berane, Rožaje i Pljevlja, po gazdinskim jedinicama i odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama.

Količine i cijene su istaknute u tabelama javnog poziva koji je objavljen na sajtu Uprave.

„Predmet prodaje u okviru drugog javnog poziva biće ukupno 110 odjeljenja, ukupne bruto drvne zapremine 125,3 hiljade metara kubnih“, navodi se u saopštenju Uprave.

Poziv je otvoren za preduzeća koja ispunjavaju uslove predviđene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom, čija je osnovna djelatnost iz oblasti šumarstva ili drvoprerade.

Ponude se podnose za svako odjeljenje posebno i ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za jedno odjeljenje.

Ponuđač može podnijeti ponudu samo ako je prethodno otkupio tendersku dokumentaciju za odjeljenje za koje podnosi ponudu.

Ponuđač može nastupati isključivo samostalno, odnodno jednu ponudu u tenderskom postupku može dostaviti isključivo jedan privredni subjekat, odnosno ponuđač.

Preuzimanje tenderske dokumentacije može se obaviti svakog radnog dana od sedam do 14 sati u prostorijama Uprave, najkasnije do 20. juna, uz prethodno priložen dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije.

Ostali dijelovi tenderske dokumentacije javno su objavljeni na sajtu Uprave.

U toku trajanja javnog poziva, u komunikaciji sa rukovodiocem područne jedinice, ponuđači mogu izvršiti pregled odjeljenja za koja su zainteresovani.

Ponuda se mora poslati putem pošte ili se predati na arhivu Uprave u Pljevljima najkasnije do 21. juna do 14 sati, bez obzira na način predaje ili slanja.

Javno otvaranje ponuda počeće 22. juna u devet sati u prostorijama Uprave.

Poziv za učešće i ostala dokumentacija može se preuzeti sa linka http://www.upravazasume.me/vijesti.php?vijest=1440

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.