Inicijativa „Sačuvajmo Sinjajevinu“ organizovala akciju čišćenja na potezu Štitarica – katun Okrugljak

0

Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu juče je, u subotu 24. septembra, a uz svesrdnu pomoć Opštine Mojkovac i njenog komunalnog preduzeća “Gradac”, organizovala akciju čišćenje i odvoza smeća sa Sinjajevine na potezu Štitarica – katun Okrugljak. Akciju je podržala i pomogla organizacija Zero Waste Montenegro. Sa više kritičnih lokacija gdje se smeće godinama nekontrolisano odlagalo, sakupili smo više od dvije stotine velikih kesa sitnog otpada, ali i drugi gabaritni otpad (gume, šporeti, namještaj…). Takođe, uklonjene su i velike količine odbačene vune koja se, nažalost, zbog niske otkupne cijene i nezainteresovanosti tržišta, u najvećoj mjeri prestala koristiti.

Budući da ne postoji organizovan odvoz smeća sa katuna, stanovnici ovog područja u velikoj mjeri otpad pale ili ga u sopstvenoj režiji odvoze sa planine. Ovo je prva u nizu akcija koje organizacija Sačuvajmo Sinjajevinu u saradnji sa lokalnim samoupravama planira da sprovede i obuhvati cijelu planinu i sve njene katune. Takođe, naša organizacija radi i na iznalaženju trajnog rješenja za ovaj problem.

U jučerašnjoj akciji koja je trajala od ranog jutra da same noći učestvovali su (imana su data po azbučnom redu):

 • Božović Vaso (Komunalno preduzeće Gradac)
 • Vidojević Radovan (Opština Mojkovac)
 • Vučinić Rašo (Sačuvajmo Sinjajevinu, Mojkovac)
 • Glomazić Petar (Sačuvajmo Sinjajevinu, Podgorica)
 • Živković Vesko (Komunalno preduzeće Gradac)
 • Jokić Miloje (Sačuvajmo Sinjajevinu, Mojkovac)
 • Jovanović Gara Mileva (Sačuvajmo Sinjajevinu, katun Okrugljak)
 • Jokić Vanja (Komunalna policija Mojkovac)
 • Jokić Goran (Komunalno preduzeće Gradac)
 • Knežević Zoran (Sačuvajmo Sinjajevinu, Mojkovac)
 • Maraš Jelena (Sačuvajmo Sinjajevinu, Podgorica)
 • Maraš Matea (Podgorica)
 • Mališić Nikola (katun Okrugljak)
 • Miličić Obrad (katun Muleč/Borova glava)
 • Minjić Slađana (katun Okrugljak)
 • Popović Danka (katun Okrugljak)
 • Radulović Darko (Komunalno preduzeće Gradac)
 • Radulović Sava (Danilovgrad)
 • Sekulović Milan (Sačuvajmo Sinjajevinu, Bijelo Polje)
 • Tomović Novak (Sačuvajmo Sinjajevinu, katun Muleč/Borova glava)
 • Tomović Željko (katun Muleč/Borova glava)
 • Šaranović Ljiljana (katun Okrugljak)

Nadamo se da će odziv na sledeću akciju biti masovniji kako bi efikasnije i brže uklonili sav otpad za planine. Jučerašnja akcija bila je i jedno divno druženje i primjer solidarnosti koja je neophodna za bilo kakav društveni napredak.

Posebnu zahvalnost dugujemo mašinisti Vesku Živkoviću i vozačima Goranu Jokiću i Vasu Božoviću, koji su subotu koja im je trebala biti neradna proveli za volanom. Zahvalnost dugujemo i komunalnoj policajki Vanji Jokić, koja nije službeno bila na planini, već je nakon završene smjene u tri sata ujutru, ipak došla na Sinjajevinu da pomogne akciju, kao i predstavniku Opštine Mojkovac Radovanu Vidojeviću koji je bio neumoran tokom cijelog dana.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.