Gubitak u prvom kvartalu 2,1 milion eura

0

U saopštenju se navodi da je Odbor direktora razmatrao aktuelna pitanja kompanijskog rada i poslovanja u prethodna tri mjeseca, a poseban akcenat je dat sagledavanju pravovremenog reagovanja u uslovima djelovanja koronavirusa.

Ocijenjeno je da je to prouzrokovalo velike i očigledne štetne posljedice po redovno poslovanje, koje je usljed toga nesumnjivo poremećeno, sa velikim stepenom vjerovatnoće da će takvo stanje biti i u narednom periodu, i nakon ukidanja vanrednih mjera.

Odbor je zaključio da su do momenta proglašenja pandemije koronavirusa i uvođenja vanredne situacije i niza mjera, rezultati kompanijskog poslovanja su bili pozitivniji u odnosu na uporedni period prošle godine.

Navodi se da je kompanija je, bez obzira na sva poslovna iznenađenja izazvana pandemijom, uspjela da zadovolji zahtjeve složenog proizvodno-tehnološkog rada i blagovremeno završi sve planirane agro-tehničke i tehnološke operacije.

“Zbog toga sa ponosom konstatujemo da su naši zasadi i drugi proizvodni kapaciteti u izvanrednom stanju”, kaže se u saopštenju.

Odbor je informisan o stanju i problemima na tržištu prodaje, koji su nastali sredinom marta obustavljanjem poslovnih aktivnosti sa distributerima/kupcima, kao i prekidom rada pojedinih kompanijskih organizaciono-poslovnih cjelina.

Navodi se da je Sektor prodaje i marketinga izvijestio Odbor da je došlo do automatskog pada prodaje za preko 80 odsto na gotovo svim tržištima, tako da je prekid istovremeno prijetio i čitavom kompanijskom reproduktivnom procesu.

“Od nedavnog ublažavanja i ukidanja brojnih, povodom pandemije koronavirusa, uvedenih medicinskih mjera, tržište počinje ponovo da se pokreće i funkcioniše, iako i dalje u smanjenom obimu”, kaže se u saopštenju.

Odbor je prihvatio izvještaj menadžmenta o poslovanju u prvom kvartalu ove godine, u kojem se navodi da su ostvareni prihodi u iznosu od 2,2 miliona eura, što je za oko 500 hiljada eura manje nego u istom periodu prošle godine.

“Posebno je izražen pad na inostranim tržištima. Projekcije su da će se, zbog djelovanja koronavirusa i iz tog razloga izazvanih poremećaja na tržištu, do kraja godine ostvariti pad prodaje za oko 30 odsto”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su ukupni rashodi u prvom kvaratalu na nivou prošlogodinjih i iznose 5,8 miliona eura.

“U prvom kvartalu Kompanija je ostvarila je gubitak od 2,1 milion eura. Inače, negativan finansijski rezultat u prvom i drugom kvartalu je uobičajen za ovu kompaniju, jer se tek po završetku berbe vinskog grožđa u trećem kvartalu može očekivati i realno ostvariti pozitivan poslovni rezultat”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Odbor direktora dao podršku menadžmentu da nastavi sa svim poslovnim aktivnostima, prije svega na tržištu prodaje.

“Ali i primjeni svih agro-tehničkih mjera za pripremu proizvodnje, u skladu sa poštovanjem zvanično utvrđenih i verifikovanih procedura, uz uvažavanje brojnih i nepredvidljivih specifičnosti same poljoprivredne proizvodnje”, dodaje se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.