Forenzički centar domaćin radnog sastanka Borda Evropske mreže forenzičkih naučnih institucija

0

U Forenzičkom Centru Uprave policije Crne Gore u periodu od 27. do 29.septembra je, u organizaciji Evropske mreže forenzičkih naučnih institucija – ENFSI, održan radni sastanak Borda direktora ove institucije, koja je od Evropske Unije zadužena za razvoj forenzike u državama unije i državama kandidatima.

ENFSI udruženje ima 73 forenzičke laboratorije članice iz 39 Evropskih država Sekretarijat ENFSI-a se nalazi u Visbadenu u Saveznoj Republici Njemačkoj. ENFSI-em rukovodi Bord direktora koji ima predsjednika, zamjenika i pet članova.

U aktuelnom Bordu ENFSI je pored predstavnika forenzičkih laboratorija Engleske, Poljske, Portugala, Slovenije i načelnik Forenzičkog centra Uprave policije Crne Gore prof. dr Aleksandar Ivanović.

Čast da bude domaćin septembarskog sastanka Borda ENFSI, pripao je Forenzičkom centru Uprave policije Crne Gore, kao priznanje za rad na praćenju i održavanju zahtjevnih evropskih standarda u oblasti forenzičkih analiziranja, ispitivanja i vještačenja. Osim pomenutih članova Borda, radnom sastanku u Crnoj Gori, prisustvovali su direktor i zamjenik Borda iz Švedske i Njemačke, kao i predstavnici sekretarijata iz Visbadena.

Radni dio sastanka Borda ENFSI se odnosio na kontinuirane aktivnosti, od kojih je najvažnija EFSA (Evropski forenzički naučni prostor) 2030. Ovaj ambiciozni projekat je nastavak EFSA 2020, a obadva projekta se odnose na standardizovanje i izjednačavanje obavljanja poslova forenzičkih analiziranja, ispitivanja i vještačenja u svim državama čije su forenzičke laboratorije članice ENFSI.

Osim aktivnosti na izradi projekta EFSA 2030, koji se implementira od strane članova ENFSI iz Francuske, Češke i Švedske, Bord direktora ENFSI radi na sprovođenju osnova forenzičkih nauka kod svih korisnika pomenute struke i nauke. To uključuje širok raspon primjene struke i nauke u oblasti istraživanja stepena vjerovatnoće u forenzičkim analiziranjima, ispitivanjima i vještačenjima, zatim istraživanje u pravcu ponovljivosti i provjerljivosti forenzičkih metoda.

Sve pomenute aktivnosti Borda direktora ENFSI, rade se sa ciljem standardizacije, uniformnosti i izjednačavnja poslova forenzike u svim državama Evropske Unije i državama kandidatima za članstvo u uniji.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.