EKSKLUZIVNO: Intervju Andrije Mandića za BORBU: Pobjeda demokratskih snaga u Nikšiću, biće završni udarac u obaranju tiranije DPS-a!

28

Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić poručio je da će pobjeda opozicije u Nikšiću biti završni udarac u obaranju režima DPS-a.

“Sada posmatramo stare olinjale reketaše koji bez srama i zadrške guraju Markovićevo krilo DPSa- ka vlastitoj posluzi iz sadašnje vladajuće većine, kaže Mandić u intervjuu za BORBU.

Đukanović, dodaje on, ima strah od Srbije još od svoje političke izdaje.

“On je na vlast došao zahvaljujući podršci Beograda, da bi kasnije odustao od zajedništva i ravnopravnosti koja mu je nuđena, već je pronašao moćnu adresu koja mu je pružala veće mogućnosti za one radnje koje su njemu i njegovoj dvorskoj kamarili bile najvažnije, rekao je on.

Mandić ističe i da je prijatelj sa Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom dugi niz godina, “a naše dvije stranke su partnerske političke organizacije koje imaju veoma slična programska i ideološka određenja”.

“I šta je prirodnije nego da dvije srpske stranke koje su vladajuće u Srbiji i Crnoj Gori sarađuju, navodi on.

Šta bi trebao da bude osnovni cilj i zadatak nove vlade, šta kao političar prepoznajete da je glavna želja građana?

Pravda i bolji život, prije svega. Država mora ostvariti institucionalnu stabilnost i snagu; ljudi moraju dobiti jednake šanse i pravo na pristojan život. Osnovni motiv izborne pobjede bio je da se smijeni DPS, a glavna karakteristika njihove vladavine bila je nepravda – u svim segmentima političkog života i na skoro svim nivoima upravljanja i odlučivanja. To je za rezultat imalo ogromnu krađu državne imovine, veliku korupciju u državnim organima, nepotizam, političku i nacionalnu diskriminaciju, sudsko – policijski progon neistomišljenika i na kraju kao vrhunac bezakonja i anticivilizacijskog ponašanja – udar na Crkvu.

Takav ambijent institucionalne nestabilnosti pogodovaoje uništavanju ekonomskih dobara, devastaciji ekoloških i privrednih resursa, razaranju industrije i ogromni javni dug koji je dostigao iznos od 100% BDP.  

Očekivanja građana s pravom su velika. Na onima koji su donosioci odluka i koji upravljaju narodnim novcem i državnim resursima je da opravdaju ta očekivanja.

“Mentalitetski problem je što Crnogorci bezrezervno vjeruju glavarima”


Kako smo zapali u
takav ćorsokak a da ranije nije došlo do nekih promjena?  

Za žalosno stanje u kom se nalazi Crna Gora postoji više razloga. Prvi je naš ovdašnji mentalitetski problem što Crnogorci bezrezervno vjeruju glavarima sve dok su glavari, pa su pojedinci postali važniji od države, autoritet vlastodršca iznad autoriteta naroda, potčinjenost tiraniji važnija od intelektualnih, radnih i drugih sposobnosti.

Drugi, onaj o kome malo ko želi da govori je uticaj zapadnih ambasada na formiranje svake vlasti u poslednjih dvadeset pet godina. Nažalost, u ovoj zemlji postoji ne mali broj ljudi kojima je važnije šta će o njima reći i kako će ih ocijeniti činovnik iz neke rezidencije nego šta o njemu misle građani, komšije i sunarodnici. Baš takve osobe dominantno kreiraju javno mnjenje i ubjeđuju običnog čovjeka da je prirodno da se praveizbori koji su u interesu neke strane države a ne u interesu građana Crne Gore. Kada god čujete nekoga kako govori da mi treba da donesemo teške odluke, suprotne većinskoj narodnoj volji, znajte da taj radi za nekog drugoga a ne za narod.

I treći razlog je uticaj podzemlja i organzovanogkriminala na sve društvene tokove. Za razliku od nedozvoljenog uticaja ambasada i tišine koja vlada po tom pitanju ova tema je svakodnevno predmet javne polemike i sučeljavanja različitih stavova.

“U ovoj zemlji postoji ne mali broj ljudi kojima je važnije šta će o njima reći i kako će ih ocijeniti činovnik iz neke rezidencije nego šta o njemu misle građani”

Kako onda to zaustaviti?

Narodu treba reći istinu. Ne znam da li mogu nešto promijeniti ali sam obavezan kao predsjednik NSD i jedan od osnivača DF da govorim istinu o svemu pa i uticaju ambasada na politički život Crne Gore. Otvaranje ove teme i društveni dijalog koji treba povesti značajno bi pomogao svakom članu naše zajednice. Primjećujem da mnogi, čak i oni koji se ne bave nekom javnom djelatnošću, pokušavaju da izbjegnu ovu dosta neprijatnu priču. Nije lako posle zaklinjanja u suverenosti nezavisnost Crne Gore prihvatiti moguću ocjenu da je volja ambasada iznada narodne volje i da ova zemlja nije nezavisna država. Nekolike generacije naših političkih prethodnika stradale su u borbi protiv komunističkog režima koji je kažnjavao pojedinca za slobodno mišljenje i iznijeti stav. Komunistički sistem nije pobijedio demokratiju ali se ova logika totalitarnog društva zadržala i danas kod mnogih a posebno je veliki problem što se tako ponašaju i oni koji se predstavljaju kao vodeći promoteri demokratskih principa i načela.

“Svima postaje jasnije zašto je DF bio uporan u namjeri da smijeni DPS i zašto je udar na DF bio tako intenzivan i beskrupolozan”


Dio javnosti tvrdi da se iza retorike o korjenitim reformama sistema, krije namjera DF da ostvari revanšizam nad DPS-om. Ako imamo u vidu razmjere progona sa kojim se DF suočio, koliko su ovakve pretpostavke realne?

DF se direktno suprotstavio tiraniji DPS-a i više godina predvodio opoziciju u borbi za demokratiju. Nikada nismo pravili dilove sa režimom koji je nezavisnost ove zemlje predao stranim upravljačima. Upravo je ta doslednost omogućila našoj organizaciji da izvede prvu demokratsku smjenu vlasti i zato imamo posebnu odgovornost za budućnost Crne Gore. Mi ne želimo da činimo DPS-u ono što su oni činili nama, jer bi time pogazili demokratske principe zbog kojih smo trpjeli progon. Ali nećemo dozvoliti ni onima koji su svih ovih godina dilovali sa režimom ili bili važni činioci u piramidi Đukanovićeve vlasti, da nakon nedavnog napuštanja broda koji tone, a zbog potrebe da sakriju vlastitu prošlost ili zaštite pozicije stvarnih gospodara Crne Gore, unište DF.  

Danas, kada na svjetlost dana izlaze dokazi o razmjerama pljačke koju je DPS počinio, svima postaje jasnije zašto je DF bio uporan u namjeri da smijeni DPS i zašto je udar na DF bio tako intenzivan i beskrupolozan. A najvažnije je od svega osloboditi ovu zemlju i sprovesti reforme suštinski i do kraja.

“Da se ujedinimo i vratimo narodu njegovo pravo da upravlja ovom zemljom”


Ko je onda prijatelj a ko nije Crne Gore?

Mi smo svi životno vezani za Crnu Goru, kako parlamentarna većina tako i opozicija. To je zemlja naših predaka, vjerujemo i naših potomaka i zato smo svi njeni, a i ona naša. Kada se pođe od te činjenice onda sve naše podjele djeluju mnogo manje i benignije. Čvrsto vjerujem da smo svi mi prijatelji Crne Gore. I da jedni nisu prvi izgovorili ovu tešku optužnicu protiv onih drugih nazivajući ih neprijateljima, možda bi, oni drugi optužili ove „patriote za istu stvar.

Mislim da od ovakvih odbrana nezavisnosti Crne Gore i traženja neprijatelja najviše koristi imaju stvarni gospodari ove države koji se nalaze u luksuznim rezidencijama i odakle izdaju naloge onima koji imaju zvučne funkcije, a šta su u stvari to oni najbolje znaju.

Dolazi vrijeme u kome ćemo morati svi mi koji volimo Crnu Goru, koliko god da smo različiti, da se ujedinimo i jedinom suverenu ove države narodu, vratimo njegovo pravo da upravlja ovom zemljom i da to nikad više ne radi neko sa strane ili iz podzemlja.

“Saradnju sa Srbijom hoće svi, a sa Milom Đukanovićem ne želi niko”


Đ
ukanović u intervjuima za regionalne medije tvrdi da se Srbija “probila na međunarodnu scenu i postala važan evropski faktor, te da zbog toga regionu ponovo prijeti srpska hegemonija”?

Đukanović ima strah od Srbije još od svoje političke izdaje. On je na vlast došao zahvaljujući podršci Beograda, da bi kasnije odustao od zajedništva i ravnopravnosti koja mu je nuđena, već je pronašao moćnu adresu koja mu je pružala veće mogućnosti za one radnje koje su njemu i njegovoj dvorskoj kamarili bile najvažnije. Bez griže savjesti je platio ulaznicu u taj klub i postao otvoreni neprijatelj Srbije i srpskog naroda.Pretpostavljam da su to od njega tražili novi gospodari koji su imali plan da vojnički, ekonomski i politički poraze srpski narod i razbiju zajedničku državu Srbije i Crne Gore. To što je pristao da bespogovorno služi moćnim adresama ne umanjuje njegovu odgovornost pred narodom i istorijom. Stvari su se u međuvremenu promijenile i Srbija je danas postala lider regiona. Svi hoće sa Srbijom, a sa Milom Đukanovićem neće niko, čak ni oni čijim je interesima služio godinama. Retorika protiv Srbije danas pripada samo agresivnoj manjini i crnogorskim ekstremistima. Saradnja sa Srbijom ima odličnu perspektivu, a da je DF dio izvršne vlasti već bi ti odnosi bili dovedeni na onaj nivo koji zaslužuju ove dvije zemlje.

U minulom periodu kada je u pitanju kritika DF-a, nije falilo ni teških optužbi od nekih medija na račun Vas lično. Sem toga, stalno se potenciraju politički odnosi NSD i Vas kao jednog od lidera srpskog naroda, sa Srbijom. Kakve su sličnosti a kakve razlike u demokratiji Srbije i Crne Gore?

Poistovjećivanje Crne Gore i Srbije u tom smislu nije održivo. Crna Gora je tek ove godine prvi put u istoriji smijenila vlast na izborima, dok se u Srbiji taj proces mnogo puta dešavao u prošlosti. Srbija ima veliku demokratsku tradiciju i u vremenima knjaževine i kraljevine. Posle Francuske prva je država u Evropi koja je ukinula feudalizam, imala je u Karađorđevo vrijeme i Skupštinu i Vladu, imala mnogo puta neposredne izbore za Skupštinu, dobila prvi ustav 1835 godine, koji je više puta dopunjavala i mijenjala do 1914. godine. Njena intelektualna i kulturna elita obrazovala se na prestižnimevropskim univerzitetskim centrima tih vremena. Ona se ponosi tom velikom tradicijom isto onako kao što mi s ponosom ističemo veliku vojničku slavu Crne Gore. Moramo biti realni i konstatovati da kao stalni vojnički logor nemamo baš neku demokratsku tradiciju i to je bilo prirodno jer kao teokratska i vojnička država naša unutrašnja organizacija je počivala na jasno uspostavljenoj hijerarhiji i vertikalno postavljenim linijama komandovanja, a ne na skupštinskim raspravama i preglasavanjima, javnim polemikama političara, univerzitetskih profesora, nadarenih ljudi i u konačnom izglasavanjima i obaranjima Vlada u skupštinskim salama, što je decenijama karakterisalo politički život u Srbiji.

Vama se posebno od „Vijestispočitava političko partnerstvo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i pokušava taj odnos SNS Srbije i NSD Crne Gore predstaviti kao veliku opasnost za Crnu Goru. Da li Crnoj Gori prijeti opasnost od toga?

Od tog bratskog i partnerskog odnosa Crna Gora i Srbija mogu imati samo koristi. Ja sam prijatelj sa Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom dugi niz godina, a naše dvije stranke su partnerske političke organizacije koje imaju veoma slična programska i ideološka određenja. I šta je prirodnije nego da dvijesrpske stranke koje su vladajuće u Srbiji i Crnoj Gori sarađuju. Kada se tome doda da je SNS najsnažnija vladajuća stranka u Srbiji, a NSD u Crnoj Gori, onda bi svaki drugačiji odnos osim bratskog i partnerskog bio na štetu našeg naroda i dvije države. Ne čudi me što to smeta i nervira brojne antisrpske instalacije poput ovdašnjih Vijesti ali me brine sto ponekad žrtve takve kampanje usmjerene dominantno protiv srpskog naroda postanu i neki naši sunarodnici.

Danas Vučiću u Srbiji ni najostrašćeniji protivnici ne mogu naći bilo kakvu ozbiljnu zamjerku njegovoj ekonomskoj politici, a što se tiče nacionalne politike mislim da je veoma uspješna u odbrani KiM, jer Srbija u njegovo vrijeme dosledno stoji na pozicijama Rezolucije 1244 SB UN. O toj nacionalnoj politici imam još bolje mišljenje odkada sam registrovao da njegovi najstrožijikritičari iz Crne Gore, koji su ga nazivali i izdajnikom Kosova, zbog nekolike fotelja u ovdašnjoj Vladi, ponovopriznaše Kosovo ili podržavaju tu politiku priznanja.

Što se tiče optužbi o zajedničkim poslovima Vučića i Mila Đukanovića, koje su dolazile uglavnom od kritičaraVučićeve nacionalne politike, vjerujem da je adekvatan odgovor na takve optužbe, ponudio sam predsjednik Srbije, koji je kazao da oni koji tvrde da je postojala saradnja i nekakav biznis između njega i Đukanovića, sada kada su dio vlasti – imaju priliku to i da dokažu. U suprotnom, to ostaje u domenu jeftinog podmetanja i prljave propagande.

To što bi kolega Knežević i ja mogli da podstaknemo vlast i kompanije u Srbiji da ulažu u Crnu Goru može da bude samo dobro a ne loše.

“DPS se pretvara u neku verziju LP Andrije Popovića i nesumnjivo je da klizi ka potpunoj marginalizaciji”


Kako komentarišete izglasavanje Zakona o slobodi
vjeroispovijesti i ponašanje DPS u tom skupštinskom danu?

Dobro je što je parlamentarna većina, kad već vlada kalkuliše oko brojnih tema, pokazala zube bivšem režimu i što je prije par večeri izglasan Zakon o slobodi vjeroispovijesti. To jedinstvo je isključivo zasluga iskazane želje da se odbrani naša SPC na koju je brutalno nasrnuo esktremizam koji, naročito poslednjih mjeseci, postaje dominantan politički izraz DPS. Ta partija se, kroz postupak kopiranja LSCG Slavka Perovića, lagano pretvara u neku verziju LP Andrije Popovića i nesumnjivo je da klizi ka potpunoj marginalizaciji. Vidjeli smo i da u tom jednom ekstremističkom delirijumu Duško Marković pozdravlja pristalice simbolom koji je devedesetih promovisao upravo Slavko Perović. Svako ima pravo da ima svog uzora ali je u ovom slučaju taj izbor malo čudan, jer jeDuško Marković, kao šef UDBE, teško progonio LSCG i Slavka Perovića baš zbog onoga što sada pokušavaju da baštine. Dakle, jedno totalno lutanje koje je Markoviću osmislila i nametnula ona ista ekipa medijskih tajkuna i reketaša koji su za potrebe UDBE rušili LSCG i Slavka Perovića. Nažalost, liberali su pali pod združenim udarcima režima Mila Đukanovića i njegovih medijskih i bankarskih partnera. DF je uspio da ostane na nogama, i u sjajnom izbornom naletu smo oborili Đukanovićem režim. Sada posmatramo stare olinjale reketaše koji bez srama i zadrške guraju Markovićevo krilo DPS ka vlastitoj posluzi iz sadašnje vladajuće većine.

 Šta očekujete od izbora u Nikšiću?

Pobjeda opozicije u Nikšiću je završni udarac u obaranju režima DPS. U Nikšiću će se odigrati ona poslednja,odlučna i konačna bitka protiv bivšeg režima. Koalicija Za budućnost Nikšića složno je krenula u kampanju sa vjerom u pobjedu. Taj uspjeh će ubrzati i proces demontaže sistema, koji je sada, iz nama nepoznatih razloga usporen i gotovo zakočen.

U posjedu smo informacija da DPS pokušava raznim malverzacijama da obmane građane Nikšića, da su pokrenuti neki crni fondovi, da su u njihovu kampanju uključene određene kriminalne grupe… Dakle, sve ono što smo već gledali u režiji DPS, i zato će pobjeda naše koalicije biti još značajnija, da se jednom za svagda okrenemo budućnosti i onome što od nas traže ne samo građani Nikšića nego čitave Crne Gore.

Zašto vlada ne dozvoli ambasadoru Srbijr Vladimiru Božoviću da radi svoj posao?

To je čudno i zabrinjavajuće ponašanje. Bozovića je protjerao bivši režim zbog javno izgovorene riječi ipogleda na našu prošlost onako kako smo svi učili u školama u Crnoj Gori. Prošla vlast koja nije krila svoje antisrpstvo, postupila je očekivano i u skladu sa lažnim istorijskim revizionizmom koji pokušava čak i nasilno nametnuti.

Protjerivanje ambasadora Božovića bio je očajnički potez bivšeg režima, koji je u sebi osim bijesa i nemoći sublimirao politiku koju je ta vlast vodila gotovo dvije decenije – da se po svaku cijenu naškodi Srbiji i srpskom narodu. Međutim, isto toliko čudi neodlučnost aktuelne vlade koja, umjesto da je već dozvolila povratak ambasadora u CG, kao da izmišlja razloge da to ne učini i svjesno odugovlači da povuče taj potez. Ovakvim postupcima ne rešavaju problem nego samo navlače na sebe dodatnu sumnju za neku vrstu dilovanja i dogovora sa bivšim režimom na nekoj vrsti nove antisrpske platforme.

28 Comments
 1. NK Komita komentariše

  Dobićete kurčinu u Nikšić, četnici. Nema Dake, nema para, nema popova, a čujem i za neke torbe s parama ste kratki… Ahhahahaha

  1. Vladimir P. komentariše

   Komita uskoro sa ortacima i don milom Spuz t’amo VAM je mjesto pa’ pusite jedan drugom do mile volje.😂

 2. Dekson komentariše

  Tako je Andrija. Svaka vam čast. Čast svima ali vi iz DF a ste najveći teret pobjede ponijeli. Nastavite dalje u demontaži režima.

  1. Komita komentariše

   Branićemo Crnu Goru ovih dana od srbijanskih izroda dušmana ! Da je vječna Crna Gora !

   1. Vladimir P. komentariše

    Jaki ste samo na rijecima bijednici bez imalo casti i postenja .Samo milovi psi i banda koja je pljackala napaceni narod mogu da budu komite na celu da ludim mirasem .A sada najnovije don Milo proglasava sve komite za LGBT populaciju da bi stekao simpatije stranih ambasada.

    1. Crna Gora komentariše

     Vi iz spc,df,i i ostalih klerofašista ste zastiđe CG,jedna bruka i sramota,izrodi,nesoji,teško je i opisat nekog ko ne voli svoju državu,kome je milija srbija od c.gore,koji mrze sve što je crnogrsko,kako takve opisat nego kao izdajice roda svoga,zato vam rukoljub i ova vaša vlada neće potrajat jer je narod vidio prevaru ure i ostalih suverenista koji su vam dali vlast nesoji jedni

   2. CG Fan komentariše

    Da da u sumi sa drugi majmunima

 3. Sasars komentariše

  Ovome ne vjerujem ni rijeci!
  Dodik je uvijek bio uz Đukanoviću, čak je i slao svoje aktiviste iz Hercegovine koji imaju crnogorsko državljanstvo da glasaju za Đukanoviću a ovaj mu se zahvaljivao nakon 30 avgusta, a o Drašku stanivukovicu i Nebojši vukanoviciu koji su učestvovali na litijama bili hapšeni i proganjani ni rijeci!
  Mandic je đubre obično

 4. Aleksandar komentariše

  E moj Andrija niko te od nas Srba nece glasati, ja bih volio da si u pravu I da pobijedis u Nk ali nemas crkvu I Krivokapica sad u Nk sa tobom a I tvoji stari frontovci su katastrofa totalna

  1. Dekson komentariše

   A koga ćeš onda glasat a navodno si Srbin. Aj polako Botu uzmi te 5e i sendvič. Providan si skroz.

   1. Aleks komentariše

    Bečića.

 5. Darko komentariše

  Duvaj kurac u Niksicu
  Prvo tamo pa cemo vam se najebati majke !!! Izdajnici i smrdljivi saradnici kosa

 6. Kontra revolucija komentariše

  Oho botovi, jel DPS danas placa šniclu a ne sendvic !.
  A da nije mozda karadjordjeva šnicla ?.
  U grlo ce vam zastati !.
  Pazite da se ne ugušite, vec kad lajete tako otvorenim ustima !.
  Covek vam je samo opisao buducnost u Nikšicu, komite i DPS fukare !.
  Prošlo je vaše, a ni istoriju necete imati !.
  Vi ste samo jedna mrlja u srbsko/crnogorskom narodu !.

  1. E viva komentariše

   Ti i ovaj glavonja Mandić ste glupi za medalju.. Čestitamoooo

 7. Sofija komentariše

  Velika podrska Mandicu za tb i DF…pobjeda nas ceka u Niksicu a onda idemo dalje u nove pobjede, samo jako!

 8. proceSS komentariše

  A joj sto ova avetinja lupa ko Maksim po diviyiji.Custe li vi njega? Prirodno je veli da dvije najace partije saradjuju,Vuciceva iz Srbije i njegova partija iz CG.Pa „PROPALI VOJVODO“,nije mi sto lazes narod nego lazes i sam sebe.Da ti nije bilo crkve ,Dakinih para i Vucicevih novina i televizija ni 5 mandata ne bi osvojio.Zbog ovakvih ociglednih tvojih lazi i spinovanja posteni Srbi i nova vlada su digli ruke od tebe i „PIPUNA“ a Abazovic ti sa 4-5 poslanika kroji sudbinu…Savjet-PENZIJA !

 9. E viva komentariše

  Ovolika glava, a u njoj promaja

 10. roberto komentariše

  Comment…Srbende,stavit ćemo vas u jaram tako će te bit bolji.

  1. Vladimir P. komentariše

   Mozete Samo da pu…e u Spuzu jedan drugom kopilad milova.

   1. E viva komentariše

    Ajde malo da lizneš, nešto što visi preko dva… Iiippp

  2. Dekson komentariše

   Ooooo komitčićiiiiii maleni. Kako ste nam sniješni da vam je znat. Vi ste ona zadnja fukara i ološ Crne Gore. Bezbožnici i kukavice koje čim shvate da im je gazda izgubio izbore postaće Srbi za sendvič i kokakolu. Isto kao što ste bili Italijani, komunisti, liberali i narodnjaci, pa posle ultracrnogorci. Na kraju opet Srbi ćete biti ali oni najgori sa dna kace.

 11. lorena komentariše

  U NK DO POBJEDE!!

 12. Q komentariše

  DF mora malo smanjiti folklor i poceti misliti o ekonomiji da ga vrijeme ne pregazi.

  1. E viva komentariše

   Mislili bi oni da imaju čim.. To su praznoglavci

 13. Faruk komentariše

  Mandiću, Đukanović je sebi zabio glogov kolac u srce nepotpisivanjem donesenih zakona pred nikšićke izbore. Ako ovu situaciju opozicija u nikšiću ne iskoristi onda stvarno se propalo, treba ih ponovo vratiti na vlast. ZATO OPOZICIJA SLOŽNO U NIKSIĆ

 14. bajo. komentariše

  Df je najveci teret podnio,ali nikad nista nije bilo kako su rekli. Mandicu tako si govorio i prosli put pa corak.Ne baksuziraj !

 15. bajo. komentariše

  Df je najveci teret podnio,ali nikad nista nije bilo kako su rekli. Mandicu, tako si govorio i prosli put pa corak.Ne baksuziraj !

 16. Jasna komentariše

  Bravo Andrija!
  Podrska za tebe i DF
  Samo hrabro do nove pobjede u Nk
  Svi zajedni!
  Za buducnost Niksica!

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.