DRI dala duplo negativno mišljenje na poslovanje Plantaža

0

Državna revizorska institucija dala je duplo negativno mišljenje i to na finansijsko poslovanje državne kompanije Plantaže u 2018. godini i na reviziju usklađenosti poslovanja Plantaža sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Izvršna direktorka kompanije za proizvodnju vina je Verica Maraš.

“Revizijom pravilnosti godišnjeg finansijskog izvještaja AD “13. Jul Plantaže” – Podgorica za 2018. godinu su utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja sa sljedećim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o reviziji, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o radu, Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Pravilnikom o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 € i sumnjivim transakcijama, Pravilnikom o blagajničkom poslovanju, Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica”, saopšteno je iz DRI.

U reviziji se navodi da je upoređivanjem podataka o zemljištu koje Plantaže vodi u svojim poslovnim knjigama i softveru za evidenciju imovine (31.158.219m2) sa podacima koji su prikupljeni popisom (41.378.175m2), utvrđeno da se radi o značajnoj razlici – zemljišta koje nije evidentirano (11.719.542m²) i zemljišta koje je više evidentirano (1.494,296m2) u poslovnim knjigama Plantaža o nepokretnostima.

“Plantaže su u 2018. godini ostvarilo prihod od prodaje zemljišta u iznosu od 1.666.717,63 eura, od čega se iznos od 1.534.717,63 eura odnosi na naknadu za eksproprisanu nepokretnost od strane Glavnog grada, za izgradnju Južne obilaznice. Nepokretnost je bila upisana u listovima nepokretnosti KO Donja Gorica i KO Donji Kokoti, ali nije bila evidentirana u poslovnim knjigama Navedeno ukazuje da Plantaže nijesu u potpunosti ustrojilo evidenciju o nepokretnoj imovini”, saopšteno je iz DRI.

“Plantaže nijesu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina, prilikom pripreme finansijskih iskaza za 2018. godinu, izvršilo procjenu obaveza i u skladu sa tim izvršilo rezervisanja obaveza po osnovu sudskih postupaka. Plantaže su tokom 2019. godine izvršile isplatu naknada po osnovu sudskih sporova sa zaposlenima u iznosu od 535.470,84 eura, pri čemu naznačeni iznos sredstava nije rezervisan na kraju 2018. godine, što je u tom iznosu ili za 19,97% uticalo na uvećanje finansijskog rezultata. Osim sporova sa zaposlenim, procjena vjerovatnoće odliva sredstava nije izvršena ni po ostalim sporovima kompanije Nerealno iskazivanje obaveza (rezervisanja) i u vezi sa tim rashoda ima uticaj na tačnost finansijskih iskaza za posmatrani izvještajni period”, rekli su iz DRI.

Nadležni Kolegijum DRI za ovu reviziju činili su član Senata Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i član Senata Nikola Kovačević.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.