Čeka se pogodan momenat: Kadiji spremna smjena

0

Sa­vjet Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), na­kon eks­pre­snih smje­na i ime­no­va­nja no­vih čla­no­va, spremio je smjenu ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce An­dri­ja­nu Ka­di­ju. Prema našim saznanjima, ona će biti smijenjena najkasnije u narednih mjesec dana. Nije isključeno da se smjena desi i prije predsjedničkih izbora koji su zakazani za 15.april. Jer, Milo Đukanović želi da povrati vlast u RTCG.
Vladimir Pavićević je nedavno smijenjensa funkcije predsjednika Savjeta Radio-televizije (RTCG), a umjesto njega izabran je Ivan Jovetić.
Izbor Jovetića podržalo je šest članova Savjeta RTCG, dok su za Mima Draškovića glasala dva člana. Dragana Tripković će, na predlog Jovetića, ostati potpredsjednica Savjeta RTCG.
Razrješenje je inicirao član Savjeta RTCG Mimo Drašković, a predlog su podržali Igor Tomić, Ivan Jovetić, Goran Sekulović i Slobodan Pajović.
Smjenu Pavićevića podržalo je šest članova Savjeta RTCG, dok su tri bila protiv. Glasanje je bilo tajno.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.