CEDIS povukao zahtjev za povećanje cijene

0

Nakon razmatranja danas pristigle Informacije o mjerama zaštite javnog interesa i Pisma o namjeri, dostavljenih od strane Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, Odbor direktora CEDIS-a je donio Odluku da se povuče Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije za period od 2023. do 2025. godine, a koji je 31. avgusta tekuće godine upućen Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, saopštio je predsjednik Odbora direktora CEDIS-a Rajko Radošević.

– U potpunosti uvažavajući zakonski princip nezavisnosti organa upravljanja CEDIS-a, Odbor direktora EPCG je nakon brižljive analize cjelokupne situacije izrazio namjeru da, na zakonom propisan način, izvrši finansijsku konsolidaciju CEDIS-a kao nacionalnog operatora distributivnog sistema. U tom smislu Odbor direktora EPCG se obavezao da će do 15. decembra tekuće godine, nakon sprovođenja svih zakonskih i internih procedura odabrati optimalne zakonske modele za finansijsku konsolidaciju CEDIS-a. Dakle, u toku je razmatranje optimalnih modela u cilju finansijske konsolidacije CEDIS-a sve dok stanje na tržištu energenata bude ugrožavalo likvidnost kompanije.  Uvjereni smo da ova odluka predstavlja optimalan balans interesa u uslovima nezapamćene, globalne krize na tržištu energenata – saopštio je Radošević.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.