Borba ekskluzivno otkriva: Marović i Mićunović obezbijedili lokacije za Krapovićeve podmornice!

1

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović zahvaljujući Branu Mićunoviću i Milošu Maroviću dobio je najbolje lokacije za svoje dvije podmornice i to mjesec dana prije prodaje Marine Budva, ekskluzivno saznaje Borba. Upravo na insistiranje Mićunovića i Marovića, sadašnji gradonačelnik Budve je dobio najbolje lokacije u Marini, čiji su oni bili tada vlasnici. Da je Krapović imao dobre veze sa predstavnicima DPS-a, kada je u pitanju razvijanje biznisa, potvrđuje podatak da je dobio najbolju lokaciju za prodaju karata za podmornice, i to za vrijeme mandata gradonačelnika Lazara Rađenovića, koji je sada u zatvoru zbog više malverzacija.
Dragan Krapović
“Dozvolu za postavljanje podmornica na najbolju lokaciju u Budvi dobio je tek kad su to dozvolili tadašnji vlasnici marine Miloš Marović i Brano Mićunović i taj podatak se krije od javnosti. Marović je obezbjedio najbolje dugoročne lokacije za Krapovićeve podmornice samo 30 dana prije prodaje Marine Budva, potvrdio nam je naš izvor.
Takođe, mjesto za prodaju karata za podmornice bilo je prvobitno ucrtano kod zgrade Lučke kapetanije, al je na insistiranje Miloša Marovića, tadašnjeg suvlasnika Marine, ona premještena na najbolje mjesto – kod Zvona.
Krapoviću biznis cvjetao za mandata Lazara Rađenovića
Kako saznajemo, kredit za kupovinu podmornica Krapovićevoj firmi “Harošo” je odobren u rekordnom roku, jer je usmeno za povrat sredstava garantovao tadašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, čiji otac je prijatelj da ocem Dragana Krapovića.
Prema našim saznanjima Krapović je u dugovoru sa Marovićem i Mićunovićem obezbijedio monopol da niko drugi u narednih 10 godina ne može dobiti dozvolu.
Sve to je urađeno mjesec dana prije prenosa vlasništva Marine na Dukley Marine, čiji je vlasnik Nil Emilfarb.
Kako saznajemo, Emilfarb je htio da raskine taj ugovor sa Krapovićem i imao je pravo da to uradi. Međutim kod Nila je tada lobirao jedan poznati podgorički advokat, a po molbi Rađenovića, da se Krapoviću ostave podmornice na dogovorenoj lokaciji što je i ispoštovano.
Fir­ma MC Ma­ri­na, či­ji je osni­vač Pre­drag Mi­ću­no­vić, bratanić Brana Mićunovića bi­la je za­ku­pac bu­dvan­ske ma­ri­ne od 2002. go­di­ne. U toj fir­mi bio je i pred­u­zet­nik Ne­boj­ša Čo­lan, kao pred­stav­nik ka­pi­ta­la Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća.

1 Comment
  1. […] Borba ekskluzivno otkriva: Marović i Mićunović obezbijedili lokacije za Krapovićeve podmornice! […]

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.