Radulović pisao Abazoviću: Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine je neophodno sačiniti u skladu sa regulativima koje su usvojile države Evropske unije

0

Šef Kluba poslanika Pokreta za promjene(PzP) Branko Radulović, uptio je premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću, pismo u kojem je izvještaj o reviziji nacrta Prostornog plana Crne Gore do 2040. godin.

Pismo prenosimo integralno:

„Poštovani Premijeru Abazoviću,

obraćam Vam se kao član Savjeta za reviziju nacrta Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine cijeneći važnost Vaše pozicije i značaj ovog dokumenta koji treba da definiše razvoj Crne Gore u narednih 20 godina.

Naime, kao što znate, prostorni plan predstavlja ne samo najvažniji strateški dokument, već  daje smjernice za održivi razvoj jedne države ili cjeline, optimalnu simbiozu i integrativnost prirode, društva i privrede, zasnovanu na utemeljenim naučnim analizama i istraživačkom radu. On u osnovi predviđa budućnost, sagledava rizike, alocira resurse da bi život na tom području bio kvalitetan i trajan.

Gospodine Abazoviću, od posebne važnosti je da Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine bude izuzetno kvalitetan dokument. On mora da sagleda realno stanje u prostoru, u svim sektorima, moguće hazarde i društvena kretanja. Analiza i uzroci postojećeg stanja u prostoru moraju da počivaju na aktuelnim i validnim podacima. Neophodno je sav algoritam staviti u kontekst regionalnog i globalnog stanja, odluka, tendencija i izazova, bilo da su u pitanju međunarodni dogovori, zdravstveni izazovi, problem samodovoljnosti i dostupnosti hrane i energije, povećanje konkurentnosti, stvaranje novog proizvoda, klimatske promjene, tranzicije ili ratna dešavanja, sankcije i geostrateška kretanja. Smjernice kako dalje, koje treba da sadrži ovaj dokument, moraju biti duboko promišljene, utemeljene i vizionarske, da projektuju našu budućnost na optimalan i održiv način, postižući usklađenost ukupnog ekonomskog, socijalnog, ekološkog i kulturno-istorijskog nasleđa i razvoja.

Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine je neophodno sačiniti u skladu sa regulativima koje su usvojile države Evropske unije a posebno sa novim zelenim politikama i tranzicijama u pojedinim sektorima.

Neophodno je istaći da mnoge strategije i dokumenta usvojena u Crnoj Gori, u najvećoj mjeri nijesu validni, kako zbog isteka roka važenja, tako i kvalitata sadržajnosti, posebno jer ne sagledavaju dramatično izmijenjene globalne okolnosti i nove politike Evropske unije. Zato Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine mora da bude, ne samo zakonski najvažniji strateški dokument, već, prije svega, okvir koji će determinisati ukupni održivi razvoj, sektorske reforme, izradu planova generalne regulacije i brojnih strategija i dokumenata. Na taj način umjesto sadašnjeg haosa doći ćemo do jedinstvene, usaglašene i vizionarske državne politike i kvalitetne dokumentacije.

Takođe, Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine treba metodološki sačiniti na nauci zasnovan, savremen i standardizovan način, u sinopsis formi, podržan potrebnim i aktuelnim podacima, tabelama, dijagramima i uporednim grafičkim prezentacijama. Tekst treba kreirati i formirati na 200-250 stranica, lektorisati, zbog sistematike, preglednosti i ujednačenog kvaliteta i nivoa obrade.

Gospodine Abazoviću, sa velikim žaljenjem konstatujem, materijal koji mi je dostavljen, koji bi u skladu sa zakonskom procedurom trebao da predstavlja Nacrt Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, je gotovo pa bezvrjedan materijal koji se nikakvim korekcijama niti unapređenjima ne može dovesti na nivo pristojnosti za dalju javnu raspravu, pa ga kao takvog treba odbaciti. Materijal naslovljen Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine u četiri knjige, knjiga I: Analiza postojećeg stanja organizacije, uređenje i korišćenje prostora, Faza I; knjiga II: Analiza planske dokumentacije; knjiga III: Koncept plana i knjiga IV: Koncept plana – Rezime, Faza 1 i 2, dat je na čak 1.002 stranice i to bez kartografskih priloga.

Nijesu ispoštovani osnovi naučne metodike. Izostala je aktuelna i argumentovana analitika stanja i optimalna sinteza brojnih sektora u funkciji varijabli, kako bi se eliminisali limiti, valorizovali potencijali, preduprijedili izazovi u mjeri moguće dugoročne održivosti. Zajedno sa nekoliko kolega, uglednih univerzitetskih profesora i nekim stručnjacima iz pojedinih ministarstava, pažljivo smo izanalizirali materijal, i ovo je naš zajednički zaključak. Koliko je sve neozbiljno, govori činjenica da ovaj materijal nije ni lektorisan, pa se čak u naslovu knjiga negdje koriste arapski, a negdje rimski brojevi, cijelih poglavlja nema u sadržaju, nisu neka ni numerisana, a pojedine oblasti koje se nalaze u sadržaju nijesu ni obrađene. O brojnim kontradiktornostima ili „copy paste“ simptomu da bi se dobilo na obimu, da ne govorim.

Samo uporedite ovaj ponuđeni materijal sa Prostornim planom Crne Gore do 2020. godine iz marta 2008. godine ili sa Nacrtom Prostornog plana Republike Srbije do 2035. godine iz marta 2021. godine, ili sa planom neke zemlje Evropske unije sa sličnim planskom organizacijom, pa ćete sami uvidjeti da je ovaj materijal nedostojan i nacrta. Iza ovog dokumenta treba da stane stručna javnost, Vlada Crne Gore i na kraju da ga usvoji Skupština Crne Gore, pa Vas molim da ne dozvolite ovu bruku.

Prethodne, 41. i 42. Vlada su se vrlo neozboljno ophoodile prema izradi ovog krucijalnog dokumenta, pa je u više navrata od decembra 2018. godine, kada je Vlada Duška Markovića usvojila Odluku o izradi Prostornog plana Crne Gore i propisala rok za završetak od 24 mjeseca, prolongiran više puta. Po drugi put je Vlada Zdravka Krivokapića 3. marta 2022. godine promijenila Odluku dajući novi rok za izradu, 31. decembar 2022. godine.

Mnogo je kontraverzi pratilo izradu ovog Prostornog plana. Nadležno ministarstvo je raskinulo Ugovor o izradi plana 06.08.2020. godine sa rukovoditeljkom stručnog tima, gospođom Svetlanom Jovanović zbog neizvršavanja obaveza u predviđenom roku i na način utvrđen ugovorom. Nakon promjene vlasti, u junu mjesecu 2021. godine nadležno ministarstvo je utvrdilo da dostavljeni materijal kvalitetom ne zadovoljava Zakonom i ostalim podzakonskim aktima propisane sadržaje, te je predložilo drugog rukovodioca navodeći da je prethodna rukovoditeljka, dugo godina radila u RZUP-u i bila izvršni direktor te firme čiji je vlasnik Aco Đukanović poznatoj po mnogim kontroverzama. Bez obzira na sve, Vlada se oglušila čak i o predlog svog, nadležnog, ministarstva i 04.03.2022. donijela Oodluku o izradi prostornog plana i opet izabrala Svetlanu Jovanović za rukovoditeljku, zanemarujući njen nekvalitetan rad i nepoštovanje rokova. Zato me ne iznenađuje ovako nekvalitetan ponuđeni dokument, ali me iznenađuje da ste stotine hiljada eura utrošili za nadoknade rukovodiocu i njenom timu koji su ponudili nekvalitetan dokument, koji je odbačen kao takav a da ne govorimo da nijesu poštovali ugovorene rokove za izradu Plana.

Hoću da naglasim, da u radnom timu za izradu ovog dokumenta ima kompetentnih stručnjaka, koji bi kvalitetno mogli da odgovere zadatku kad bi bili kvalitetno vođeni. Ali ima i onih drugih, koji ne zadovoljavaju kriterijume niti su kompetentni za jedan ovako odgovoran posao, a ne mali broj njih se vezuje za razne koruptivne radnje kojima je devastiran prostor, resursi i ekološki potencijal Crne Gore.

Gospodine Abazoviću, predlažem Vam sledeće:

  • staviti van snage postojeću Odluku o izradi Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine;
  • izmijeniti i dopuniti Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata u dijelu izrade i donošenja planskih dokumenata i drugim djelovima, kao što je legalizacija bespravnih objekata;
  • sačiniti novi programski zadatak za izradu Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine potencirajući savremenu metodiku, analitiku, sintezu, kontrekst, viziju i ciljeve optimalnog održivog razvoja;
  • imenovati rukovodni tim od tri člana i obrađivače plana iz reda vodećih visokostručnih kadrova koji imaju iskustva u više pojedinačnih i multidisciplinarnih oblasti na predlog organa CANU i visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori. Poželjno je da u rukovodnim i stručnim timovima budu i relevantni predstavnici institucija EU. Ukoliko je neophodna eksterna stručna podrška može se angažovati i neka od dokazanih naučnih institucija iz regiona.

Smatram da bi na ovaj način mogli doći do kavalitetnog Plana koji bi usvojila Skupština Crne Gore, koji bi zapazio sve faze procesa usvajanja i bio osnova za izradu planova nižeg reda, strategija i dokumenata i putokaz izgradnje prosperitetne i održive Crne Gore.

Gospodine Abazoviću,  tokom 2021. godine sam bio zamoljen od ministra prof. dr Ratka Mitrovića da prihvatim poziciju člana Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine. Sugerisao sam mu da angažuje i još neke ugledne naučnike da budu dio Savjeta.  Međutim, neki od njih su dali ostavke. Ukoliko se nastavi po starom, biću prinuđen da i ja dam ostavku, što će Vlada na sjednici morati i da konstatuje. Ako ste spremni, da temeljno promijenite sve i učinite da dobijemo kvalitetan Plan, spreman sam, kao i do sad odričući se bilo kakvih nadoknada, da dam puni doprinos.

Molim Vas da zbog važnosti teme upoznate sve ministre sa ovim mojim obraćanjem, a ja ću ga učiniti javnim.“

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.