Opozvani ambasadori: Eraković podnio ostavku, Dinoša ide u penziju

0

Vlada Zdravka Krivokapića  izvršila je u četvrtak opoziv još dvojice crnogorskih diplomata – ambasadora u Španiji Aleksadra Erakovića i ambasadora na Kosovu Ferhata Dinošu.

Na osnovu dokumenata sa sajta Vlade CG, navodi se da je Eraković, podnio lični zahtjev za razrješenje.

“Ministar vanjskih poslova je, na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima, predložio da Vlada Crne Gore utvrdi predlog za opoziv Aleksandra Erakovića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Španiji, na lični zahtjev”, navodi se u dokumentu.

U dokumentu se ističe, da je Eraković 25. januara, obavijestio  Ministarstvo o svojoj ostavci.

Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović je predložio da Vlada Crne Gore utvrdi prijedlog za opoziv Dinoše sa dužnosti ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Prištini, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

“Rješenjem od 12. 2. 2021. godine odlučeno da Ferhatu Dinoshi, ambasadoru Crne Gore u Republici Kosovo, zbog navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, po sili zakona prestaje radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova sa 13. 2. 2021. godine, pa imajući u vidu činjenicu da je Ferhatu Dinoshi po sili zakona prestao radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova, to su se shodno članu 40 stav 4 i 5 Zakona o vanjskim poslovima, a u vezi sa članom 121 alineja 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, stekli uslovi za opoziv imenovanog sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Prištini”, navodi se u dokumentu.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.