Medojević: Ne postoji rješenje ni u zakonodavnoj ni u organizacionoj, kadrovskoj ni operativnoj ravni dok se ne smijeni kriminalizovani režim

1

Predsjednik Pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojaš Medojevića kazao je da razotkrivanje punkta crnogorskog narkokartela u Istanbulu od strane policije Turske jasno pokazala da su narkokarteli organizaciono, kadrovski, finansijski, materijalno i tehnološki opremljeniji i jači od naše policije i ANB koji se godinama namjerno urušavaju, kriminalizuju, kompromituju, sa ciljem da ne budu u stanju da obavljaju svoju ustavnu funkciju.

„Ja se zalažem za radikalne i sveobuhvatne reforme sektora bezbjednosti koje bi otklonile kritične sistemske i strukturne nedostatke i stvorile organizacione, kadrovske, materijalne i tehnološke pretpostavke za odlučnu borbu protiv narkokartela i visoke korupcije. Nakon svih ovih godina praznih priča i apsolutnog izostanka bilo kakvih vidljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, postalo je svima jasno da je ključni problem nedostatak političke volje kod režima u čijim su temeljima upravo korupcija i kriminal. Jednostavno, ne postoji rješenje ni u zakonodavnoj niti u organizacionoj ni kadrovskoj, ni operativnoj ravni dok se ne smijeni kriminalizovani i korumpirani režim“, kazao je Medojević.

Bezbjednost države i građana biće sve više ugrožena i neminovni su sukobi unutar zaraženih kartela koji su eskalirali u terorističke akcije i destabiliziju zemlju, podvlači Medojević i dodaje da je osim političkih promjena, nepohodno sprovesti oštre i korjenite reforme u dekontaminaciji i dekriminalizaciji policije, tužilaštva, sudova i ANB-a od ljudi na platnom spisku mafije.

„Paralelno sa tim, nužno je otpočeti izgradnju novog inoviranog sistema za borbu protiv mafije i korupcije na višim nivoima vlasti koji će biti upodobljen činjenici da je mafija već progutala državu i da su se na području Crne Gore razvili moćni kraci globalnih mafijaških kartela. Ključni problem u ovoj oblasti su bili curenje informacija prema mafiji i slabi kapaciteti policije u otkrivanju krivičnih djela i obezbjeđjivanju čvrstih dokaza za sudski postupak. Dosadašnji slučajevi koje je policija procesuirala u sferi organizovanog kriminala su doživljavali fijasko pred sudovima, uglavnom zbog loših dokaza i brzopletih hapšenja zbog pritiska međunarodne zajednice. Recimo, u slučaju optužnice protiv dva narkobosa za pranje novca od prodaje narkotika, policija i tužilaštvo nijesu prikupili nijedan ni direktni ni indirektni dokaz koji povezuje novčane transakcije i ulaganja sa prodajom narkotika. Nema ni svjedoka, ni zaštićenih svjedoka, niti zapljene gotovine, niti utvrđenih tragova kokaina na novčanicama, niti bilo šta što se u sličnim istragama koje vodi DEA smatra dobrim dokazima za sud. Brzopleto podignuta i loša optužnica bez dokaza mora završiti oslobađajućom presudom i ljudi koji su bili u pritvoru će na kraju dobiti obeštećenja od države“, naglašava Medojević.

Zato se, kaže on, PzP snažno zalaže da se u Crnoj Gori formira posebna Agencija za istrage, po uzoru na FBI u SAD.

„Nova institucija sastavljena od profesionalaca i čistih ljudi uz tehničku, materijalnu i kadrovsku pomoć iskusnih istražitelja iz SAD i Italije. Ova posebna Agencija za istrage treba da ima ovlašćenja da samostalno vodi istrage za najteža krivična djela iz organizovanog kriminala i korupcije. Mora biti opremljena najsavremenijom tehnikom za kriminalistiške istrage, sopstvenim forenzičkim centrom, sistemom za presretanje elektronskih komunikacija i tajni nadzor, specijalnom jedinicom operativaca koja će vršiti hapšenja osumnjičenih, posebnu opermu i vozila (helikoptere i sl.). Agencija mora biti osposobljena a da u okviru laboratorije za digitalnu forenziku, koristi nevjerovatne tehnološke mogućnosti platformi zasnovanim na vještačkoj inteligenciji, koje je koristila turska policija u ekspresnom rasvjetljavanju ubistva Vukotića u Istanbulu. Prema mojim saznanjima, naši međunarodni partneri su prije 5 godina nudili SDT-u da finansiraju takav projekat u Crnoj Gori, ali je Katnić to odbio“, kazao je on.

Medojević naglašava da ova agencija mora imati obučene eksperte za finansijsku forenziku i otkrivanje pranja novca kroz bankarske i nebankarske transakcije.

„Uz pomoć instruktora iz FBI DEA i Italijanskih agencija, Agencija mora imati obučene operativce za specijalne istražne tehnike koje obuhvaju i specijalne tajne operacije ubačenih agenata u kriminalne organizacije. Svi apsekti uspješne istrage moraju biti obuhvaćeni organizacionom i operativnom šemom ove Agencije.Agencija mora imati i posebnu kontraobaveštajnu službu i efiaksnu unutrašnju kontrolu koja će preventivno sprečavati inflitriranje mafije u njen rad. Ova Agencija će voditi posebne istrage protiv pripadnika bezbjednosnih službi, tužilastva, sudija, carinika za koje postoje osnovane sumnje da su na platnom spisku mafije. ANB će se transformisati u efikasnu obavještajnu i kontarobavještajnu službu koja će se baviti prikupljanjem podataka i analitikom, a istrage i operativne akcije vodiće ova nova specijalizovana Agencija za istrage u najtežim krivčnim djelima“, podvlači on.

Svi kvalitetni i pošteni profesionalci u policiji, ANB, SAJ, PjP, Carini, koji zadovoljavaju oštre kriterijume za rad u Agenciji za istrage biće angažovani, nakon obavljenih provjera (poligraf i sl), kazao je Medojević i dodao da će se na ovaj način eliminisati ključna slabost postojećeg sistema- usitnjenost i diversifikovanost istražnih i operativnih kapaciteta u velikom broju međusobnih nepovezanih službi, uprava, specijalnih timova, institucija i svi raspoloživi resursi za istrage protiv mafije i korupcije biće pod jednim krovom.

„Uz jasnu političku volju, dobre plate i bonuse, pripadnici ove Agencije imaće status od najvećeg mogućeg državnog značaja jer će i raditi posao od najveće državne važnosti za spas Crne Gore od smrtonosnog zagrljaja mafije“, zaključio je Medojević.

1 Comment
  1. Q komentariše

    Dok ae Dritan i Adžić pitaju tu sreće nema.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.