Zeković: Savjet upozorio na prijave o korupciji graničnih policajaca

0

Po povratku sa ljetovanja sa porodicom, F.M. je saopštio da mu je policajac više puta tražio novac zato što navodno nisu prijavili boravak.

Isti policajac, kako tvrdi, nije mu omogućio ni kontakt sa svojim pretpostavljenim starješinom.

“Uprava policije je prikupila izjave od tada postupajućih policajaca koji su mogli obezbijediti relevantne informacije. Izvršen je i uvid u video-materijal koji je nastao u vrijeme kada je F.M. boravio na graničnom prelazu”, kazao je Zeković.

Uprava policije je iznijela stav da u postupanju policajca nema elemenata zloupotrebe službenog položaja niti koruptivnih radnji.

“Nesporazum je, najvjerovatnije, kako je pojašnjeno iz Uprave policije, nastao previdom u vezi sa kartonom prijave boravka koji nije na vrijeme registrovao u putnim ispravama djece F.M. Ovim povodom neposredni rukovodilac je obavio razgovor sa službenikom i ukazao mu na posledice učinjenog propusta u radu, koji su datim spletom okolnosti poprimili veoma ozbiljnu dimenziju, a održani su i radni sastanci sa policijskim službenicima na graničnom prelazu, kada im je skrenuta pažnja na profesionalizam u radu kako bi spriječili ovakve ili slične događaja”, rekao je Zeković.

Na osnovu dostupnih saznanja, raspoložive dokumentacije i kapaciteta, Savjet nije mogao potvrditi navode podnosioca pritužbe.

“Savjet je konstatovao da navodi o korupciji na graničnom prelazu Sukobin Murićan nisu rijetki i da još uvijek nije pouzdano procijenjen niti utvrđen tamošnji obim korupcije. Još uvijek su aktuelne određene istrage protiv pripadnika granične policije”, kazao je Zeković.

Savjet je podsjetio da je Uprava policije u svojim preventivnim akcijama saopštila da je važna svaka informacija o mogućoj korupciji koju saopšti građanin.

“Primijetili smo da je, i u kontekstu ove prijave, važan proaktivan pristup, koji, uz ostalo (poput elektronskog nadzora angažovanih službenika), podrazumijeva i uključivanje državnog tužilaštva u provjere svih navoda. Savjet nije siguran da se provjere na objektivan i efikasan način mogu sprovoditi isključivo od strane Sektora granične policije, pa je zato važno i uključivanje Direkcije policije i Unutrašnje kontrole policije”, ističe Zeković.

Savjet je sa minule sjednice poručio da priznaje da su njegovi kapaciteti za djelotvorno istraživanje korupcije u graničnoj policiji ograničeni i zahtijevaju znatna unapređenja.

“Savjet je na poslednoj održanoj sjednici iskazao zainteresovanost prema Vladi, civi lnom društvu i međunarodnim partnerima Crne Gore za u ključivanje u odgovarajuće programe i obuke za dalje razvijanje vještina, znanja i praktičnih pristupa”, naveo je Zeković.

Kako je dodao, Savjet podržava Upravu policije da nastavi sa preventivnim i operativnim aktivnostima u suzbijanju korupcije na graničnim prelazima, naročito tokom ljetne sezone.

Uprava policije je saopštila da crnogorska granična policija nema informacija o koruptivnom ponašanju službenika granične policije na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin-Murićan, te da će crnogorska granična policija sa informacijama iznijetim na konsultativnom sastanku sa NVO u Skupštini Crne Gore upoznati rukovodstvo granične policije Skadar na zajedničkim sastancima.

Savjet je na prošloj sjednici iskazao interesovanje za ulazak u Crnu Goru jednog konkretnog lica i tim povodom zatražio video-snimak nastao tokom njegovog boravka na državnoj granici. Dan saznaje da se radi o jednom poznatom estradnom umjetniku.

Korupcija na prelazu Sukobin prijavljivana i ranije

Savjetu je i ranije prijavljivana korupcija na graničnom prelazu Sukobin. Nevladine organizacije „Breznica” i Centar za razvoj Durmitora su na konsultacijama sa građanskim nadzorom policije ukazali da postoje ozbiljni navodi da su službenici albanske granične policije skloni koruptivnom ponašanju i da to često registruju i žale se na to i crnogorski granični službenici.

Prema tim navodima, albanski granični policajci insistirali su na nekim dokumentima koji i nisu neophodni za prelazak državne granice, poput međunarodne vozačke dozvole i slično, tako od građana traže novac, obično po pet eura, a otvoreno traže voće, alkohol i sokove, nakon čega u rad, prije ostalih, uzimaju upravo te građane koji su im ustupili tražene poklone.

Savjet je konstatovao da navodi o korupciji na graničnom prelazu Sukobin-Murićan nisu rijetki i da još uvijek nije pouzdano procijenjen niti utvrđen tamošnji obim korupcije.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.