Medojević za Politiku: Prije će DPS ući u Vladu Zdravka Krivokapića nego što će se novi premijer obračunati sa mafijom!

25

Predsjednik Pokreta za Promjene, jedan od lidera Demokratskog fronta i poslanik u Skupštini Nebojša Medojević, ocijenio je da bez radikalnih reformi i čišćenja bezbjedonosnih službi od poslušnika Mila Đukanovića i vojnika mafije nema reforme i borbe protiv organizovanog kriminala.

On je u intervjuu za Politiku kazao  da ova Vlada vodi politiku bez politike i da se oslanjaju, umjesto na narod, na strane ambasade.

Istakao je da je nažalost vjerovatnije scenario da DPS uđe u Vladu Zdravka Krivokapića nego da ova Vlada krene u ozbiljnu borbu protiv korupcije i mafije.

1. Sa svih relevantnih adresa stižu upozorenja da je Crna Gora pred bankrotom. Da li je?

“Pogrešna ekonomska politika prethodnog režima koja se bazirala na trgovini, uvozu, nekontrolisanoj I neefikasnoj budžetkoj potrošnji i zaduživanju dovela je zemlju na ivicu ekonomske propasti. Ugrožene su vitalne državne funkcije i dovedeno u pitanje servisiranje osnovnih obaveza države -redovne isplate zarada u javnom sektoru, socijalnih nadoknada i penzija. Decenijama smo trošili više nego što imamo. Trošenju nezaradjenog i životu na tudji račun je došao kraj. Državna kasa je prazna, narodna imovina poharana i opljačkana, proizvodnja i industrija razorene,uvoz skoro da i ne postoji, kamate i dugovi ubrzano jedu ekonomsku susptancu zemlje. Crna Gora je pred bankrotom”.

Ekonomiju Crne Gore i njene ljude opterećuje hroničan i ogroman fiskalni deficit, javni dug preko 100% BDP-a za koji čak nema ni jedinstvene definicije (za 14 godina javni dug je uvećan za više od 5 puta – sa 700 miliona evra na preko 4 milijarde evra i svaki građanin Crne Gore dužan je 6.400 evra), hronična nezaposlenost preko 16% uz ogromne socijalne razlike hroničan deficit platnog bilansa od 15% BDP-a. Nelikvidnost privrede su ubrzano uvećava . Ukupan iznos blokiranih računa , na dan 30.09.2020 je 725,6 mil EUR i za mjesec dana je porastao za 18 mil EUR.Pad BDP u ovoj godini će biti najmanje izmedju 17-20%. Depoziti građana i privrede u bankama su u stalnom padu. Od januara do maja pad depozita u bankama je iznosio 193 mil EUR. Pad tražnje za kreditima u komercijlanim bankama u julu 2020 je bio za 35%, a kod nekih sistemskih banaka i do 50%. Ekomonija se ubrzano gasi, nelikvidnost privrede se prenosi na nelikvidnost budžeta, poreski prihodi ubrzano opadaju, dugovi pristižu, nezaposlenost raste, siromaštvo kuca na vrata polovini populacije, stranci povlače novac iz zemlje. Približava se scenario “spržene zemlje”.

2. Ko je za takvo stanje kriv i hoće li nova vlast pred licem pravde izvesti one koji su preduzeća prodali u bescijenjenje, enormono se obogatili i doveli narod na rubu egzistencije?

“Nakon 75 godina totalitarne vladavine neophodno je odmah sprovesti temeljne političke reforme sa ciljem stvaranja nepohodnih sistemskih uslova za uspostavljanje i konsolidaciju demokratije.

Lustracija, suočavanje sa prošlošću, preispitivanje porijekla imovine svih državnih i javnih funkcionera, konfiskacija nelegalne imovine stečene kriminalnim djelovanjem, zatvaranje ANB-a i otvaranje tajnih dosijea, krivična odgovornost svih antidemokratskih i kriminogenih struktura i pojedinaca , temelj je na kome treba graditi pravnu državu i uspostaviti stabilnu demokratiju.

Pokrenuti ustavnu procedure za zabranu rada DPS kao političkog krila organizovanog kriminala. Imajući u vidu , materijalne dokaze, koji predstavljaju osnovanu i dokumentovanu sumnju da politička partija DPS, u dužem vremenskom trajanju, organizovano i smišljeno i uz punu saglasnost svih organa partije, sprovodi čitav niz konkretnih radnji i aktivnosti kojima se krše osnovna ljudska prava i slobode i ugrožava ustavni poredak i konstituisanje i funkcionisane državne vlasti”.

3. Kojim mjerama da Crna Gora izađe iz krize, odnosno da li su nova zaduživanja jedan od puteva oporavka?

“Životu na tudji račun, i “bećarskoj” ekonomiji (rasprodaj đedovinu i sve spiskaj u kafanu i na luksuz) je došao kraj. Potreban nam je radikalni zaokret kursa u vođenju države i ekonomije. Potrebne su korjenite refrome. Moramo trošiti samo ono što zaradimo, a zaduživati se pametno, samo za finansiranje produktivnih investicija u proizvodnju i izvoz, koje valorizuju domaće sirovine i pamet, supstituišu uvoz i donose nova radna mjesta i realne prihode iz izvoza.

U cilju sprečavanja bankrota javnih finansija I ugrožavanja isplata plata , penzija i socijlanih davanja, Vlada mora odmah pritupiti pregovorima sa MMF o program reformi i fisklanog prilagodjavanja i rešavanju pitanja servisiranja prispjelih obaveza na ime stranog duga.

Prethodni režim je ostavio praznu kasu i najveći dio novca iz inostranih kredita otišao je za finasiranje privatnih korupcionaških aranžmana sa tajkunskim firmama i na neracionalnu budžet su potrošnju kroz finasiranje nepostojećih radnih mjesta na koja su se zapošljavali paraziti iz DPS , po čuvenom principu jedan zaposleni 4 glasa.Novac iz kredita koje sada treba da plati država i narod nije išao na investicije u otvaranje novih fabrika I radnih mjesta, infrastrukturu, nauku i obrazoavnje, izgradnju bolnica, škola i domova za stare, kredite poljoprivrednicima i podršku malm preduzetnicima , već na megalomanske javne radove i nabavke iza kojih su stajale tajkunske firme bliske prethodnom režimu. Uz sporazum sa MMF , obezbijedićemo izvore za refinasiranje prispjelih obaveza i stvoriti prostor i dobiti na vremenu za sprovođenje oštrog programa racionalizacije i retsrukturiranja budžetske potrošnje. Vlada mora odmah napraviti radikalno kresanje svih nepotrebnih troškova adminsitracije i pripremiti novu sistematizaciju radnih mjesta , koja bi bila zasnovana na poreskim kapacitetima i potrebama stanovništva i privrede. Štednja i bolni rezovi treba da počnu u državnoj administraciji, koja je decenijama parazitirala , trošeći pare od skupih kredita koje sada treba svi da vraćaju..

Poznato je da ja nijesam pristalica neoliberalne ekonomije koju promoviše MMF, ali stanje naših javnih finasija i javnog duga je takvo da su nužne , oštre i bolne reforme neophodne, a za takve rezove i fiskalna i strukturna prilagodjavanja pomoć MMF je neophodna.

Zbog posledice pandemije u 2020 godini izgubljeno je 20% radnih mjesta u privatnom sektoru, a nijedan u javnom sektoru. Što prije krenemo u ove refrome , to ćemo prije stabilizovati javne finasije, smanjiti troškove reformi i izbjeći totalni krah javnih finasija I bankrot. Uvijek se zalažem da se narodu kaže puna istina o stanju u zemlji i da se teret reformi prebaci na naredenu Vladu ili naredne generacije.

4. Hoće li biti preispitivanja svih privatizacija, prodaje elitnih lokacija na crnogorskom primorju, divlje gradnje ogromnih turističkih kompleksa bez dozvola… kako su godinama najavljivali?

Revizija svih privatizacija za koje postoji osnovana sumnja da su bile korupcionaške je jedan od ključnih programskih principa PzP. To je nužna mjera za ozdravljenje našeg teško bolesnog društva i početna pozicija svakog uspješnog plana Vlade za borbu protiv korupcije. Nažalost, ova Vlada je promovisala sasvim drugi pristup i ne želi da se bavi ovim pitanjem. Stav Vlade je „da procesuiranje Đukanovića, nije prioritet ,jer bi to produbilo podjele, te da je on zaslužan za obnavljanje nezavisnosti Crne Gore“ ukazuju na sumnju da je ova Vlada formirana od strane tranzicionog krupnog kapitala iz okruženja vlasnika medijskog koncerna „Vijesti“  napravila pogodbu sa Đukanovićem, da se zločini i teški kriminal iz prethodnih 30 godina ne procesuiraju. „Ko je jamio, jamio“ je parola nove Vlade. Nažalost, Crna Gora će ponoviti istorijske greške neuspješnih zemalja iz tranzicije i neće obezbijediti ni minimum pravde žrtvama režima Đukanovića, koje je progonio, opljačkao, osiromašio i diskriminisao.

5. Može li se nova Vlada ozbiljno obračunati sa korupcijom i kriminalom kako to zahtijeva i Evropska unija ?

Ova Vlada je, po svemu sudeći , nastala pogodbom sa Đukanovićem. On se obavezao da će mirno da preda vlast, a vlasnici Vijesti da će on biti aboliran od krivične odgovornosti. Samim tim, Vlada je pristala da dijeli moć sa kriminalnom organizacijom koju vode braća Đukanović. Kohabitacija demokratrije i mafije je nemoguća. Posebno ne u Crnoj Gori gdje je mafija srasla sa državnim institucijama i danas je nemoguće povući liniju i reći gdje prestaje mafija, a počinje država. Ova Vlada je zato i formirana bez najjačeg političkog faktora Df-a, jer su svi dobro znali da mi nikada ne bi bili dio jedne takve pogodbe i da bi ta Vlada ušla u beskompromisan obračun sa zaostavštinom Đukanovićeve diktature.

Ova Vlada je slaba, bez ideologije, neodlučna, kukavička i upućena na stalno traženje nekog trulog dogovora sa Đukanovićem i podršku toj politici „bez politike“ od strane ambasada. Đukanovićeva organizacija i dalje kontroliše policiju, tajne službe, tužilašto, sudove, banke, privredu, medije, NVO. Zbog toga ja ovu Vladu zovem „rezervnom Vladom DPS“ i očekujem da je vjerovatniji scenario da DPS udje u Vladu Krivokapić, nego da ova Vlada pokrene bilo kakvu ozbiljnu kampanju protiv korupcije i mafije.

6. Može li stara policijska „garda“ koja je tri decenije batina u rukama režima biti ta koja će kriminalcima, ali i brojnim političarima stavliti lisice na ruke?

Naravno da ne može. Sektor bezbjednosti je zbog srastanja sa mafijom i DPS, postao ključni logistički mehanizam za funkcionisanje crnogorske mafije, koja je već postala bezbjednosna prijetnja interesima SAD, Velike Britanije i Njemačke. Crnogorska mafija je postala globalni veoma jaki igrač i njen sastavni dio su plaćenici iz policije, ANB, Carine. Za njih je Crna Gora sigurna platforma za osmišljavanje, planiranje i upravljanje kriminalnih aktivnosti od latinske Amerike, SAD pa do Evrope. Bez radikalnih reformi i čišćenja ovih službi od poslušnika Đukanovića i vojnika mafije , nikakva ozbiljna borba protiv ove organizacioje nije moguća.

7. Vjerujete li da je početna spoljna politika nove vlasti dobra ako se porušeni mostovi sradnje između Podgprice i Beograda još više urušavaju?

Kao uijeđeni demokrata, smatram da je glas birača svetinja. Uvijek sam se zalagao da je moralna i politička, pa i ljudska obaveza političkih lidera da poštuju glas birača, koji je dat na osnovu političkog programa, ideologije i obećanja političara. Nema nikakve sumnje da je ovu Vladu u ogromnoj većini glasala pravoslavna većina , na talasu litija , ali i opšteg nezadovoljstva naroda zbog kriminala, korupcije i siromaštva. Politika DF je tu bila jasna. Odnosi sa Srbijom moraju biti zasnovani na istorijskom savezništvu, zajedničkoj istoriji, zajedničkim interesima, u skaldu sa suverenim odlukama svake države. Interes gradjana i države Crne Gore je da nam Srbija bude najbliži saveznik i da državna politka Crne Gore ne smije nikada da bude na štetu interesa gradjana i države Srbije.

8. Šta biste Vi konkretno uradli?

Da sam ja Premijer Crne Gore, prva posjeta bi bila Srbiji i Beogradu, zalagao bih se za sporazume o dvojnom državljanstvu (bez prava glasa), zajedničke nastupe preduzeća na trećim tržištima, sinhronizovanje politike kapitalnih investicija radi postizanja boljih uslova finansiranja, zajedničke projekte za finansiranje iz fondova EU (posebno infrastrukturnih) otvaranje zajedničkih graničnih prelaza, relaksiranje malograničnog prometa, zajedničkih operacija u borbi protiv šverca i mafije, korišćenje diplomatske mreže Srbije za pokrivanje interesa Crne Gore u zemljama gdje nemamo diplomatska predstavništva, lakšeg i efikasnijeg studiranja, liječenja crnogorskih građana, veći dolazak turista iz Srbije, lakše poslovanje preduzeća i uklanjanje birokratskih i političkih barijera. Kao neko ko misli o interesima i napretku svojih građana i države, trudio bih se da odnosi Crne Gore i Srbije budu na najvišem mogućem nivou, poštujući suverenost i nezavisnost obje države.

25 Comments
 1. sljivo1 komentariše

  recept,
  al,brez mazanja,…

  11
  3
 2. vuk komentariše

  Jedno je jasno da je Krivokapic odnose sa Srbijom doveo na najnizi nivo od 2006.g. i to je ono parazavajuce za sve koji su glasali za promijene.Ovo nije nasa Vlada ova vlada brine o tajkunima a ne o gradjanima Cg.

  54
  10
  1. Dejan komentariše

   Svaka ti ka Njegoseva. Ovo DPS “B” tim

   15
   5
 3. Ksilofon komentariše

  E sa ovim “čovjekom” DF ide na izbore u Nikšiću.

  Ko glasa za DF glasa i za Medojevića i njegove priče da su vladika Joanikije i otac Gojko špijuni ANB.

  17
  56
  1. Tajson komentariše

   Majmune, dzaba botujes, DPS ti gubi u Nikšiću ito ubjedljivo, glasacemo ZBNK, i to zbog fronta!

   58
   7
   1. ja lično komentariše

    E tranjo pjana. Oces i ti ko Branko i Brankica da ubaciš svu tazbinu u drzavne odbore. Zato kmečiš. Nije premijer doveo u opasnost odnose sa Srbijom no Vucko ne moze da prezali sto mu je Milo propao. Bas bi se usrecilo da smo pustili Sizojevce iz Kristala da nam uredjuju drzavu. Ko da su nas osvojili a ne narod pobiejdio!!!

    19
    43
   2. Ksilofon komentariše

    I ja mislim da gubi DPS u Nišiću i zato treba svaki Srbin koji je još pri svijesti da glasa neku normalnu opozicionu partiju a ne ludog Meda i njegove pajtaše iz DF.

    Da opet srpski glasovi kupuju PZP-u fotelje iz kojih će da pljuju crkvu?

    11
    33
  2. Pushi ga,Mirna! komentariše

   Ksilofone,
   Slušaj ‘vamo !
   E shipu racq, Ksilofone jedan,dukljanski.
   Znas li sta je E viva Montenegro?
   E?
   E viva Montenegro je bio povik talijanskih vojnika kada su montenegrinke naučili felacio…obrisi dupe gaetušom.

   8
   4
   1. bajo. komentariše

    Ooooo komšija srpkinje su to učile od turaka 500 gof

    1
    1
  3. Dejan komentariše

   Jebo te bezmudi profa, nosi ga kuci.

   12
   4
 4. Сава komentariše

  Ovo su iskreni odlični predlozi. Svaka čast Medojeviću na idejama… Volio bih da je dobio priliku da ih sprovede u djelo. Mislim.da.bi bio bolji premijer od Zdravka i to mnogo #medojesveupravy

  56
  11
  1. pantelija komentariše

   Zbog egoizma, prevelikog pametovanja i protjerivanja svih pametnih ljudi iz PzP-a on na sledećim izborima nema šta da traži! Osim, ako se ne “prihefta” nekome! Najnovija kadrovska rješenja PzP pokazuju da je sve bila borba za lične pozicije familija! Ne samo PzP-a, već svih! Svi ste vi razočarenje, zato ćete, zajedno sa DPS-om, ići na smetlište čim se narod otrijezni! Zato bi bilo dobro da vas se Crkva što prije odrekne jer ćete i nju povući za sobom!

   8
   20
 5. LipaLipa komentariše

  … uglavnom nije sporna analiza rada dps, … stara vlast, zadnih 20 godina, … dala tome doprinos opozicija, sada pozicija, … neka resenja u Ustavu, bas o drzavljnstu, … nema dvojnog (intiman odnos sa drzavom), … sad ga trazi(nijemo, bez prava glasa) … bas truli kompromis, … rjesenja u tuzilastvu i sudstvu, … njihovo biranje 2/3 odnosno 3/5, … sada beremo “plodove”, …i tada se znalo, cus znalo, … to bilo cemntiranje, volje vlasti, … nikako jacanje autonomnosti tuzilastva, … razni savjeti pa i agencie, umjesto skupstine, (neno razvastenje), … obaska, nijesmo mi NJemacka ili Francuska, … (mala drava, … mala a efikasna, prilagodljiva administracija), … mislim da one imaju racionalniji sistem, … saradnja sa Srbijom, … naveo par dobrih ideja, … no sto sa putevima, prugom, lukom, … sve vodi ka Srbiji, … nije samo to, … ovo parce zemlje funkcionalno mnogo vise vrijedi, … zajedno sa Srbijom, nasim rodom, … moze biti, nekom svetogrdje, … no jako blizu, istine, ma istina no kako, … mislim i ovo nesto konstruktivnog sto predlozio, … vise radi fronta, para, nego sto misli ozbiljno, … medo, malo levo, malo desno, … nista iskreno, posteno, … toliko ovaj put, … svako dobro, …

  5
  7
 6. Dzo komentariše

  Prije ce Medo sa dpsom. Vidimo da radi za njih. Drzi u zivotu dps svojim izjavama

  7
  23
  1. Lasic komentariše

   Ajde ne mlatinjaj, ovo je klasična udbaska prica. Medo je naša legenda i heroj, provjerini borac protiv dpsa, jedan od zaslužnih što se sačuvao opozicioni duh u mračnim vremenima dpsa. Slava Medojeviću #medojesveupravu

   25
   6
 7. pantelija komentariše

  Zbog egoizma, prevelikog pametovanja i protjerivanja svih pametnih ljudi iz PzP-a on na sledećim izborima nema šta da traži! Osim, ako se ne “prihefta” nekome! Najnovija kadrovska rješenja PzP pokazuju da je sve bila borba za lične pozicije familija! Ne samo PzP-a, već svih! Svi ste vi razočarenje, zato ćete, zajedno sa DPS-om, ići na smetlište čim se narod otrijezni! Zato bi bilo dobro da vas se Crkva što prije odrekne jer ćete i nju povući za sobom!

  8
  16
 8. Rajko komentariše

  Ovo je nenormalan i nemoralan čovjek

  9
  21
  1. Lasic komentariše

   Eto ti si divan. Mrš. Medojević je najhrabriji i najbolji politicar ikad rodjen u Crnoj Gori! #medojesveupravu

   26
   7
 9. Q komentariše

  Sto se tice Krivokapuca i njegove vlade ne treba se nervirati jer to je B sastav DPS-a nazalost gori od prve postave.Pogledajte psenica propada u luci Bar, Institut S .Miloaevic u Igalu zatvoren radnici ostavljeni bez plata ,odnosi sa Srbijom nikad gori itd,itd.Sto bi Tijana Dapcevic rekla :”Sve je isto samo Markovica nema .”Ovo nije vlada kakvu smo zeljeli i za sto smo glasali ali bit ce bolje jednog dana kad nas ne bude.

  32
  6
  1. LipaLipa komentariše

   Q … ono argumenti do k, … ne moze nista preko noci, … tija voda breg roni, … cuh psenica se prebaca u NK, … nova Vlada odgovorna za S, Milosevic, … ne ce biti bas nikako, …, ko za brodove i avione, … naravno dobri odnosi sa bracom (Srbija),… no za ples potreban par, dvoje,… zna se sa kime je u dobrim odnosima, … njihva politika, … njihova cestitka (Vucic) bila pose par mjeseci, … no ko bi ta Dapcevic oli alapaca(vic), … Vlada nije mogla preboljeti kijavicu, … za vrijeme koje “vlada”, … aj’ zdravo,…

 10. Dejan komentariše

  Izvini Medo, zajebali smo se. Da si lud, jesi, al’ sve sto si rekao bio si i ostao u pravu. Muka mi je sto ovo moram da priznam, ali izvini.

  27
  6
  1. DejanL komentariše

   Ima nas jos brate, ja sam ga pljuvao po komentarima jer sam mislio prvih dana da pravi neslogu u vladi… Sad mi je irvo jer vidim da je u pravu :/ Medonez je stvarno luda glava, ali je pogodio kao prorok sve hiruriski precizno. Medo legenda, brat nas #medojesveupravu

   23
   5
   1. Ksilofon komentariše

    Neka što sam sebe hvališ nego si počeo sa sobom da se dopisuješ… treba neko olovo da ti slije, Medo…

    5
    13
    1. DejanL komentariše

     Ksilofone, odjebi.

     8
     1
 11. Rade komentariše

  Svi kažu Medu je lako,
  a crni Medo je plako (za foteljom)

  2
  6
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.