Iskustva Češke mogu biti od koristi Crnoj Gori u sprovođenju antikorupcijskih inicijativa

0

Iskustva Češke Republike mogu biti od koristi Crnoj Goru u sprovođenju antikorupcijskih inicijativa, s obzirom na to da dvije države imaju sličnu istoriju, kada je riječ o tranziciji iz

socijalizma u kapitalizam i konstituisanju samostalnih država, ocijenjeno je na sastanku ministra bez potrfelja Zorana Miljanića sa zamjenicom ambasadorke Češke Republike Petrom Ali

Dolakovom.

Miljanić je kazao je da je u okviru antikorupcijskih mjere, odlukom 43. Vlade Crne Gore konstituisan Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na čijem čelu je premijer Dritan

Abazović, te da je u toku izrada Nacionalne stategije. Jedan od glavnih poslova Nacionalnog savjeta biće praćenje izrade Nacionalne strategije.

Smatramo da će Strategija biti krovni dokument iz kojeg će proizići akcioni planovi i izmjena normative, kako bi počeli rješavati problem korupcije u svim segmentima društva i na svim nivoima”, ocijenio je Miljanić, dodajući da je u posljednjem izvještaju Evropske komisije prepoznat napredak kada je riječ o organizovanom kriminalu, ali i da je korupcija označena kao jedan od gorućih problema crnogorskog društva.

Dolakova je kazala da veoma cijeni sistemske promjene koje mogu dovesti do suzbijanja korupcije, te da je veoma važno da se podigne nivo svijesti u društvu o posljedicama korupcije.

Pitanje pregovaračkog procesa Crne Gore je visoko na listi prioriteta Češkog predsjedavanja Savjetom Evropske Unije , a evropske integracije Crne Gore i regiona zapadnog Balkana je jedan od dugogodišnih prioriteta vanjske politike Češka”, kazala je Dolakova.

Sagovornici su se saglasili da bi Crnoj Gori od velike koristi bila pomoć čeških eksperata i tehnička podrška tokom sprovođenja antikorupcijskih inicijativa.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.