Deficit javnih finansija u prošloj godini veći 130 miliona od planiranog

0

Deficit javnih finansija je u prošloj godini iznosio 461 milion eura, ili 10,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 130 miliona više u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Pandemija korona virusa  i njen uticaj na ekonomske tokove, u najvećoj mjeri je opredijelila kretanje javnih finansija, navodi se u dokumentu Ministarstva pod nazivom Analiza konsolidovane javne potrošnje za prošlu godinu.

-Značajan pad javnih prihoda uzrokovan padom ekonomske aktivnosti i pritisak na potrošnju usljed potrebe dodatnog finansiranja zdravstvenog sistema kao i sprovođenje socio-ekonomskih mjera pomoći građanima i privredi, rezultirali su rastom deficita javne potrošnje na najveći nivo od sticanja nezavisnosti- navodi se u dokumentu.

U analizi stoji da je veliki ekonomski pad, u dobroj mjeri amortizovan korišćenjem depozita prenesenih iz prethodne godine i dodatnim zaduženjem pod povoljnim uslovima, čime je održana likvidnost budžeta i u uslovima značajnog pada naplate javnih prihoda. To je obezbijedilo redovno servisiranje budžetskih obaveza.

Javni prihodi su u prošloj godini iznosili 1,87 milijardi eura, ili 43,7 odsto procijenjenog BDP-a.

-U odnosu na planirane, prihodi su manji 69,4 miliona ili 3,6 odsto, dok je u odnosu na naplaćene u 2019. godini, naplata prihoda manja 282,2 miliona ili 13,1 odsto, kao posljedica značajnog smanjenja ekonomske aktivnosti uzrokovane pandemijom virusa Kovid-19- precizira se u dokumentu.

Javna potrošnja je u prošloj godini iznosila 2,33 milijarde eura ili 54,5 odsto BDP-a i veća je 60,6 miliona ili 2,7 odsto u odnosu na planiranu. U odnosu na prethodnu godinu, veća je 106,6 miliona ili 4,8 odsto, prvenstveno usled sprovođenja tri paketa socio-ekonomskih mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije po građane i privredu.

U dokumentu se navodi i da su izvorni prihodi budžeta jedinica lokalne samouprave u prošloj godini iznosili 230,2 miliona eura i manji su 36,2 miliona u odnosu na ostvarenje u 2019.

Izdaci budžeta lokalne samouprave u prošloj godine su iznosili 268,6 miliona eura, što je 73,3 miliona više u odnosu na 2019. U odnosu na plan, izdaci su veći 39,8 miliona, prvenstveno zbog većeg izdvajanja za kapitalni budžet.

Deficit budžeta je u prošloj godini iznosio 422,6 miliona eura ili 9,9 odsto BDP-a, što je 86,7 miliona ili 25,8 odsto više u odnosu na planirani.

Izvorni prihodi budžeta su u prošloj godini iznosili 1,64 milijarde eura ili 38,3 odsto procijenjenog BDP-a, što je 65,8 miliona ili 3,9 odsto manje u odnosu na planirane, odnosno 246 miliona ili 13,1 odsto manje u odnosu na ostvarene u 2019. godini.

Izdaci budžeta su iznosili 2,06 milijardi eura ili 48,2 odsto BDP-a, što je u odnosu na 2019. godinu više za 33,2 miliona ili 1,6 odsto, dok su u odnosu na planirane viši 20,9 miliona ili jedan odsto.

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.