Zanimljivosti

Dnevni horoskop

Ovan Ov­no­ve ko­ji se ba­ve krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma ili ra­de u pro­svje­ti oče­ku­ju na­pre­dak i po­hva­le na­dre­đe­nih. Pred va­ma je veo­ma ko­n­stru­k­ti­van raz­go­vor s par­t­ne­rom. Po­ći će vam za ru­kom da…