Abazović Dukaj: Profesionalizacija javne uprave uslov za ulazak u EU

0

Profesionalizacija javne uprave jedan od najvažnijih uslova za ulazak u Evropsku uniju i ostale reforme, ocijenili su premijer Dritan Abazović i ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Abazović je rekao da bez efikasne javne uprave Crna Gora ne može dostići svoj strateški cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji (EU).

“Hvala vam što ste uprkos skromnim platama odlučili da se žrtvujete za državu. Cilj je da vjerujemo u svoj rad i da se on zasniva na Ustavu i zakonu i da naš rezultat bude bolji i kvalitetniji“, kazao je Abazović večeras na prijemu povodom Međunarodnog dana javne uprave.

Dukaj je kazao je da je najveći izazov u profesionalizaciji javne uprave njena depolitizacija.

„Najveći izazov u daljoj profesionalizaciji javne uprave, i u njenoj većoj efikasnosti, biće udaljavanje dnevne politike iz specijalizovanih službi i servisa u državnoj upravi i lokalnim samoupravama. Na ovom pitanju moramo postići opšti društveni konsenzus. U suprotnom nam ostale reforme neće dati željene rezultate“, ocijenio je Dukaj.

On je, govoreći o aktivnostima Ministarstva, rekao da MJU radi ambiciozno na nekoliko strateških pravaca.

Dukaj je naveo da je jedan od prioriteta unapređenje stanja u oblasti digitalizacije.

To je, kako je dodao, jedan od ključnih elementa reforme javne uprave u razvijenim zemljama.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, nažalost, na ovom planu zaostaje iza Zapadne Evrope pa i nekih zemalja u okruženju.

“Savremena e-uprava poboljšava efikasnost i dostupnost javnih usluga, olakšava administrativne procedure i postupke, povećava povjerenje građana i njihovo učešće u kreiranju javnih politika i obezbjeđuje značajne uštede za građane, privredu i samu državu“, kazao je on.

Dukaj je, kako se navodi, naglasio da je MJU, na normativnom planu, radi na izmjenama i dopunama više zakona među kojima su: Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o NVO i Zakon o državnim službenicima i namještenicima te da priprema Zakon o Vladi – propis koji do sada nije postojao u pravnom sistemu Crne Gore.

„Ovaj zakon će normativno urediti položaj Vlade u sistemu, kao i odnose sa drugim državnim organima. Na taj način će se neupitno ojačati institucije, a time i povjerenje građana u njihov rad“, kazao je Dukaj.

On je zahvalio na podršci međunarodnim partnerima među kojima su Delegacija EU u Crnoj Gori, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Inicijativa Evropske komisije i OECD-a za poboljšanje upravljanja i vladanja – SIGMA i Regionalna škola javne uprave.

Na svečanosti su uručene nagrade najboljim službenicima čime je, prema riječima Dukaja, pokazano da se njihov rad cijeni i da MJU afirmiše napore državnih i lokalnih službenika u pravcu stvaranja administracije u koju se ima povjerenja.

„Međunarodni dan javne uprave je prilika da naglasim da navedene ciljeve možemo ostvariti samo sa kompetentnim, profesionalnim i posvećenim državnim službenicima i namještenicima koji su nosioci svih procesa ka prosperitetu Crne Gore“, kazao je Dukaj.

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Daniela Gašparikova, poručila je da su prioriteti svih građana bolja zdravstvena i socijalna zaštita, jednakost, ekonomska sigurnost, koje nije moguće ostvariti bez efikasnih i kvalitetnih usluga javne uprave.

Ona je, kako se navodi, podsjetila da UNDP, uz finansijsku podršku EU, daje podsticaj reformi i digitalizaciji, kao i da je već razvio niz elektronskih usluga, poput onih za lakši pristup kvalitetnom obrazovanju i olakšano pokretanje i vođenje biznis.

To će, kako je dodala, ne samo pojednostaviti tehničke i birokratske procese, već će značiti i veću transparentnost u javnom sektoru.

“Međutim, moramo biti fokusirani ne samo na tehnološki razvoj, već i na ljudsku stranu ove promjene”, navela je Gašparikova.

Ona je kazala da institucije moraju biti primjer i podsticati radni ambijent za sve žene i muškarce, kreirajući uslove za jednake šanse u karijernom napredovanju.

“Samo uz postojanje otporne, motivisane i inkluzivne javne uprave, koja svoje uspjehe dijeli sa građanima kojima služi, bićemo snažniji kao društvo“, rekla je ona.

Direktorica Uprave za kadrove Jovana Nišavić je rekla da reforma javne uprave znači stvaranje profesionalne kulture koja doprinosi unapređenju kvaliteta života građana kroz pružene javne usluge i veću orjentisanost ka rezultatima.

Ona je, kako se dodaje, istakla da službenik nije više samo „birokrata“ koji je ekspert za primjenu prava u njegovoj oblasti, već i profesionalni menadžer orjentisan na zadovoljenje potreba građana.

“A samo zadovoljan državni službenik može biti pokretač transformacije javne uprave u modernu i inkluzivnu upravu 21. vijeka”, rekla je Nišavić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.